Foto: Kay Nietfeld/ dpa
28. سپتامبر 2021

علاقه سوسیال دموکرات‌ها به ائتلاف “خیلی سریع” با سبزها و زردها

اولاف شولز کاندید نخست وزیری آلمان از حزب سوسیال دموکرات قصد مذاکرات “خیلی سریع” در مورد ائتلاف چراغ ترافیکی (سرخ-زرد-سبز) را دارد اما سبزها شروطی دارند.

اولاف شولز بعد از پیروزی حزب سوسیال دموکرات در انتخابات قصد ائتلاف سریع چراغ ترافیکی را با حزب سبز‌ها و FDP دارد. او در جلسه حزب SPD در برلین گفت”اگر این سه حزب که نگاهی به پیشرفت دارند با شروع دهه جدید با هم کار کنند، اتفاق خوبی است.” او از یک حکومت “لیبرال اجتماعی-محیط زیستی ” در آینده گفت و علاقه خود را برای مذاکرات “خیلی سریع” ابراز کرد. 

ائتلاف در حکومت: سبزها ترمز سوسیال دموکرات‌ها را کشیدند

سبزهای هامبورگ که در سال ۲۰۱۵ تجربه همکاری با اولاف شولز را ائتلاف سرخ – سبز داشتند، ترمز سوسیال دموکرات‌ها را برای ائتلاف سریع کشیدند. خانم کاترینا فگبانک حاکم دوم هامبورگ گفت:”ما باید با یک ذهن باز به استقبال مذاکرات برویم و هنوز به ائتلاف احتمالی با SPD یا یونیون متعهد نشویم.” او در ادامه به دشواری‌های مذاکره با آقای شولز اشاره کرد “اولاف شولز یک مذاکره کننده سخت است و همچنین شرایط فعلی بسیار دشوارتر از سال ۲۰۱۵ در هامبورگ می‌باشد. او باید بداند که در صندلی راننده به تنهایی نمی‌نشیند. او باید نشان دهد که آیا می‌تواند به دیگران هم فرصت دهد و آیا می‌تواند از منظر برابر با بقیه مذاکره کند.” 

 FDP هم در میان مذاکرات

مریم بلومنتال رییس حزب سبزها در هامبورگ انتظار مذاکرات کاملا “باز” با همه حزب‌ها را دارد. همچنین خانم فگبانک از شباهت‌های سبزها با فدرال دموکرات‌ها سخن گفت و احتمال تعامل با حزب سوسیال دموکرات‌ها را رد نکرد. به گفته حاکم دوم هامبورگ اول باید همه چیز (در مذاکرات) “حل شود.”

Foto: Kay Nietfeld/ dpa