Photo: Jonas Walzberg/dpa
27. سپتامبر 2021

سوسیال دموکرات‌ها و سبز‌ها در صدر انتخابات هامبورگ

حزب سوسیال دموکرات‌ها برنده اصلی انتخابات در آلمان و همچنین در هامبورگ بودند. اما فاصله بین رقبا در هامبورگ بیشتر از سطح فدرال می‌باشد. نظر به آخرین نتایج، حزب SPD قدرت اصلی در هامبورگ خواهد بود. همچنین نسبت به چهار سال قبل مردم بیشتری در رای دهی اشتراک کردند. 

قدرت سرخ و سبز در هامبورگ

حزب SPD در هامبورگ با ۲۹.۸٪ به عنوان قدرت اول بیشترین رای را کسب کرد و در مقام دوم حزب سبز‌ها با ۲۴.۹٪ قدرت دوم هامبورگ به حساب می‌آیند. اما حزب CDU با ۱۵.۵٪ پایین‌ترین تعداد رای نسبت به ادوار گذشته را در هامبورگ به دست آورد.FDP با ۱۱.۴، چپ‌ها با ۶.۷ , AfD با ۵٪ در مکان‌های بعدی قرار گرفتند. حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر (۷۷.۸٪) در هامبورگ به پای صندوق‌های رای‌دهی حضور یافتند.

سوسیال دموکرات‌ها در چهار منطقه هامبورگ در صدر قرار دارند

در منطقه برگدورف-هاربورگ، متین هکوردی نامزد حزب SPD به عنوان نماینده مستقیم انتخاب شد. همچنین فالکو روسمن از سوسیال دموکرات در مرکز، در وندسبک آیدان اوزوگوز (SPD) و دوروتی مارتین (SPD) در هامبورگ-نورد به عنوان نماینده منتخب انتخاب شدند. 

۷۷.۸٪ اشتراک مردم در پای صندوق‌ها

به گفته یکی از مسئولین، در کل روند اشتراک مردم بسیار خوب بود. نظر به آخرین آمار و ارقام، اشتراک مردم در هامبورگ با ۷۷.۸٪ نسبت به گذشته بیشتر بود. چهار سال قبل ۷۶٪ از مردم پای صندوق‌های رای جمع شده بودند. 

Photo: Jonas Walzberg/dpa