Photo: Jalal Hussaini
13. سپتامبر 2021

افزایش وسایل نقلیه و کمبود جای پارک در هامبورگ

هر روز به تعداد وسایل نقلیه در هامبورگ افزوده شده اما جایی برای پارک وجود ندارد. CDU نیز از “سیاست غیرواقعی” قرمز-سبز به شدت انتقاد می‌کند. 

نظر به آخرین بررسی‌ها، تعداد خودرو‌های تازه به ثبت رسیده بیشتر از رشد جمعیت شده است. در مقایسه با ۷۵۰ هزار خودرو به ثبت رسیده در شروع سال ۲۰۱۵، تا ماه جولای ۲۰۲۱ بیش از ۸۱۴ هزار وسیله نقلیه در هامبورگ ثبت شد. این در صورتی است که تعداد مکان‌های پارکینگ به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده اند. بیشتر این مکان‌ها قربانی انکشاف خطوط دوچرخه سواری شده‌اند. نظر به گزارش پارلمان هامبورگ، فقط در سال ۲۰۲۱، ۸۱۱ جای پارک در تمام شهر از بین می‌رود و این تعداد در سال پیش رو به ۸۳۰ مکان افزایش پیدا خواهد کرد. 

از سال ۲۰۱۵ در هامبورگ ۳۰ منطقه به پارک برای ساکنین تبدیل شده است.

پارلمان نمی‌تواند تایید کند که کاهش جای پارک به ازدحام ترافیکی به دلیل جستجو برای پارک می‌انجامد. پارلمان هامبورگ در پاسخ به درخواست CDU اشاره کرد که یافته‌های قابل ملاحظه‌ای در مورد ترافیک جستجوی پارکینگ در دسترس نیست. “اساساً فشار پارکینگ در حلقه ۲ بسیار زیاد تخمین زده می شود. هدف منطقه پارکینگ برای ساکنان، کاهش فشار برای پیدا کردن پارکینگ و در نتیجه کاهش تردد در جستجوی جای پارک است. ” 

نظر به جواب دولت، از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۳۰ منطقه جدید به مکان پارک برای ساکنین اضافه شده است.  “هدف از این کار راحتی بیشتر برای پیدا کردن جای پارک برای ساکنین آن منطقه است. با کاهش ازدحام پارکینگ و کنترل فضاهای مرتبط با پارکینگ ساکنان ، ایمنی تردد نیز افزایش می یابد.”

قیمت بلیط HVV رو به افزایش است

قیمت پارکینگ برای ساکنین ۵۰ یورو در سال است(۴۵ یورو برای ثبت نام اینترنتی). اما قیمت پارکینگ ساعتی نیز در طول چند سال گذشته افزایش یافته است. در گرانترین مناطق شهر (منطقه ۱) دولت نرخ پارک ۲ یورو در ساعت را به ۳ یورو افزایش داده است. در منطقه ۲ این رقم به جای ۱ یورو به ۲.۵۰ یورو رسیده و در منطقه ۳ نرخ پارکینگ ساعتی از ۵۰ سنت به یک یورو در ساعت افزایش یافته است. 

اخیرا حزب CDU  از دولت هامبورگ برای افزایش قیمت تکت‌ها که باعث جلوگیری مردم از تغییر خودرو شخصی به وسیله نقلیه عمومی شده، انتقاد کرد. نظر به گزارش دولتَ، قیمت تکت وسایل نقلیه هامبورگ از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به شدت افزایش یافته است. قیمت تکت مسیر کوتاه از ۱.۵۰  به ۱.۸۰ و قیمت تکت یک طرفه از ۲.۱۰ به ۲.۴۰ رسیده است. همچنین برای تهیه تکت روزانه (از ۹ صبح ) اکنون به جای ۶ یورو باید ۶.۷۰ یورو پرداخت کرد. تکت ماهانه کامل دو منطقه نیز از ۶۴.۲۰ به ۷۰.۴۰ یورو و سه منطقه از ۸۹.۴۰ به ۹۸.۲۰ یورو افزایش یافته است.