30. آگوست 2021

اولین “آخرهفته 2G ” در هامبورگ چگونه گذشت

از اکنون بسیاری از در‌ها  فقط به روی افراد واکسینه شده و یا بهبود یافته باز می‌شوند. قانون 2G از روز شنبه در هامبورگ به اجرا گذاشته شد. تعداد زیادی از کلوپ‌ها از روز شنبه اجازه ورود فقط به مهمانان واکسینه شده و یا بهبود یافته را دادند. گفته می‌شود که در بعضی از مکان‌ها ازدحام کلوپ‌ها یاد‌آور دوران قبل از کرونا بود. 

تخلف در قوانین جدید

بعضی از مکان‌ها نیز بودند که قوانین جدید کرونا را زیر پا گذاشتند. یک کلوپ در گروسه فرایهایت بعد از بررسی پلیس مجبور به بسته کردن شد. نظر به گزارش‌ها، قانون 2G در این مکان رعایت نشده است. همچنین مورد مشابهی در هانز-آلبرس-پلاتز نیز گزارش شد. 

قوانین 2G 

تمام رستوران‌ها، کلوپ‌ها، تئاترها، موزه‌ها، کلیساها، هتل‌ها، کلوپ رقص و موسیقی،‌ مراکز فرهنگی، سالن‌های ورزشی و مشابه این مراکز می‌توانند به دولت درخواست دهند که قصد ارائه خدمات فقط به افراد دارای واکسن یا بهبود یافته را دارند. در این صورت اجازه ورود فقط به افرادی داده می‌شود که مدرک دریافت واکسن یا بهبودی از کرونا را داشته باشند. کارمندان مراکزی که مدل 2G  را انجام می‌دهند نیز باید به صورت کامل واکسینه شده و یا بهبود یافته باشند. مراکز مدل 2G نیز باید از بیرون توسط نشانه یا یک تابلو مشخص شوند. 

کودکان و جوانان زیر ۱۸ سال تا دوم اکتبر از ارائه مدرک مستثنی هستند. بعد از این زمان این استثنا فقط برای کودکان زیر ۱۲ سال وجود خواهد داشت. برای افرادی که نمی توانند به دلایل پزشکی (مانند بارداری یا به دلیل نقص ایمنی) واکسینه شوند ، هیچ استثنائی وجود ندارد – آنها نمی توانند از پیشنهادات 2G استفاده کنند. ردیابی تماس نیز در گزینه 2G ادامه خواهد داشت. 

در برنامه‌های فرهنگی مانند کنسرت موسیقی، برنامه‌های ورزشی تا ۱۳۰۰ نفر در فضای بسته و تا ۲۰۰۰ هزار نفر در فضای بیرونی اجازه اشتراک را دارند. در مواقع رقص حداکثر تا ۷۵۰ نفر اجازه رقصیدن را در بیرون و ۱۵۰ نفر در فضای داخلی را دارند. 

ثبت نام ۲۷۲ مورد برای مدل 2G

رستوران‌‌هایی که مدل 2G را به اجرا گذاشته‌اند، می‌توانند ترتیب میز‌ها را به دلخواه تغییر دهند و پوشیدن ماسک نیز در مکان ثابت مانند صندلی‌ها یا میزهای ایستاده اجباری نیست. نیازی به ارائه تست کرونا نیز وجود ندارد. گفته می‌شود که تاکنون ۲۷۲ مکان برای قانون 2G ثبت نام کردند که فقط ۱۰۹ عدد از آنها در هامبورگ میته (مرکز شهر هامبورگ) قرار دارند. این در صورتی است که در برگدورف فقط ۷ مورد ثبت نام کردند. بیشترین موارد نیز مربوط به کلوپ‌ها و بار‌ها می‌باشد.