Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services
19. جولای 2021

موفقیت برنامه بدون نوبت واکسن: هامبورگ قصد تکرار آن را دارد

روز شنبه هفته گذشته، حدود ۲۵۰۰ نفر بدون نوبت قبلی برای دریافت واکسن به مرکز واکسیناسیون هامبورگ مراجعه کردند. در مجموع به علاوه کسانی که نوبت قبلی داشتند، ۶۵۰۰ نفر در مقابل کرونا واکسینه شدند. 

گفته می‌شود که مسئولین برای برنامه “درهای باز یا خانه باز” حدود ۲۰۰۰ نوبت خالی در نظر گرفته بودند و افراد بیشتری به این موضوع علاقه نشان دادند. 

کمپین بدون نوبت واکسیناسیون در هامبورگ موفقیت آمیز بود

اولین برنامه بدون نوبت واکسیناسیون سراسری در هامبورگ کاملا موفق انجام شد. به نظر می‌رسد که این راه حل کاملا برای افراد مشکوک واقعا موفقیت آمیز بوده است. همانطور که مدیر پزشکی این مرکز به کمیته راهبردی توصیه کرده که حتما این کار را دوباره انجام دهند. آقای هاینریش گفت:« با این برنامه آزاد به افرادی رسیدیم که هرگز برای دریافت واکسن نمی‌آمدند.» 

واکسیناسیون بدون نوبت سه بار دیگر در شنبه‌های بعدی

مسئولین بهداشت در شبکه‌های اجتماعی نیز پیام‌های مثبتی دریافت کردند. مارتین هلفریچ سخنگوی دولت روز یکشنبه گفت “نظر به بازخوردهای مثبتی که دریافت کردیم، ما تصمیم به تمدید این برنامه در شنبه‌های سه هفته پیش رو گرفتیم”. مسئولین با این کار می‌خواهند قبل از بسته شدن مرکز واکسیناسیون هامبورگ در اواخر ماه آگوست، از تمام ظرفیت‌های آن استفاده کنند. همچنین چنین برنامه‌ای برای افرادی در نظر گرفته شده که برای گرفتن نوبت مشکل دارند و یا مورد توجه کادر پزشکی قرار نگرفته‌اند. 

نوبت دوم واکسن را فراموش نکنید

آقای هلفریچ تاکید کرد که به همه افرادی که روز شنبه واکسینه شده‌اند، قرار ملاقات بعدی در هفت یا چهارده آگوست داده شده است. روز شنبه فقط از واکسن‌های مدرنا یا بیون‌تک استفاده شد. همچنین تا موقع بسته شدن این مرکز حدود ۴۱ هزار نوبت دیگر برای شهروندان در نظر گرفته شده که بسیاری از آنها در مدت زمان کوتاه قابل دریافت هستند. ملانی لئونارد وزیر امور اجتماعی هامبورگ نیز از جوانانی که عموما دارای دکتر خانوادگی نیستند خواسته که از این موقعیت استفاده کنند. “آنها اگر امروز قصد واکسینه شدن را دارند، به سادگی و زودترین زمان یک نوبت واکسن دریافت خواهند کرد.”