Photo: Jalal Hussaini
5. جولای 2021

سرعت افزایش وسایل نقلیه در هامبورگ بیشتر از آدم‌ها است

بررسی‌های اخیر دولت نشان می‌دهد که وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و حتی وسایل نقلیه باربری به شدت رو به افزایش است. نظر به این تحقیقات، از سال ۲۰۱۵ تا امسال ۲۰۲۱ موتر‌های ثبت شده از ۷۵۰ هزار و ۵۱۰ عدد به ۸۰۵ هزار و ۶۱۸ رسیده است. در همین زمان نیز وسایل نقلیه شرکتی (موترهای باربری) تا ۳۰٪ از ۶۳ هزار و ۳۲۹ تا ۸۲ هزار و ۱۳۸ افزایش یافته است. تعداد موتورسیکلت‌های ثبت شده نیز حدود ۷.۴ ٪ بیشتر از سال ۲۰۱۵ بوده است. 

هامبورگی‌ها خودروی شخصی می‌خواهند

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاقه داشتن وسیله نقلیه شخصی در بین هامبورگی‌ها به شدت زیاد شده است. اصولا افزایش ثبت خودروی جدید باید مطابق با افزایش جمعیت باشد ولی در هامبورگ چنین نیست. بین سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، هامبورگ ۵.۱٪ رشد جمعیت داشته که این رقم کمتر از رشد وسایل نقلیه در هامبورگ می‌باشد. 

همچنین افزایش وسایل نقلیه در هر منطقه جالب توجه است. همانطور که تصور می‌شد، در همه مناطق هامبورگ وسایل نقلیه افزایش یافته ولی استثناعاتی وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد وسایل نقلیه در مناطق پر ازدحام مرکزی هامبورگ مانند سنت جورج، آیمسبوتل و هوهلوفت-وست رشد کمتری داشته است. همچنین در مناطقی مانند بارنفلد، مارینتال، Hamm، اشتاین وردر و التن وردر، تعداد وسایل نقلیه نیز افزایش زیادی نداشته است. 

این در صورتی است که شش منطقه شمالی هامبورگ، افزایش وسایل نقلیه به رقم زیاد ۱۷ درصدی می‌رسد. گفته می‌شود که تغییر مکان یکی از دفاتر ثبت وسایل نقلیه دلیل اصلی این رقم عجیب بوده است. 

کمترین رشد ثبت وسایل نقلیه در آیمسبوتل

تعداد خودرو در منطقه اپندورف ۴.۷٪ افزایش یافته که کمتر از میانگین متوسط دیگر مناطق هامبورگ ۷.۳٪ است. این رقم در منطقه اشترن شانزه با ۴.۳٪ و روترباوم با ۴.۴٪ رشد کمتری نیز داشته است. ولی کمترین رشد تعداد خودرو در منطقه آیمسبوتل به ثبت رسیده است. التونا با ۱۰٪، برگدورف با ۱۰.۹٪ و هاربورگ با ۱۲.۳٪ مناطقی هستند که شاهد بیشترین رشد وسایل نقلیه بوده‌اند. 

بحث در مورد این ارقام در دولت هامبورگ

وزیر امور راهبری هامبورگ با استناد به این ارقام می‌گوید” این درست است که تعداد وسایل نقلیه افزایش یافته است ولی ارقام نشان می‌دهند که افراد بیشتری به سمت وسایل نقلیه عمومی یا دوچرخه رفته‌اند. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که استفاده از وسایل نقلیه در دوران کرونا ۱۰٪ کاهش پیدا کرده ولی استفاده از دوچرخه تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. این یک حقیقت است که مردم هامبورگ علاقه زیادی به خودروی شخصی دارند ولی از آن خیلی کم استفاده خواهند کرد.”