Foto: Michael Rauhe
29. ژوئن 2021

۶۰۰۰ قطعه سنگ به یاد قربانیان آلمان نازی

هنرمندی به نام گانتر دمینگ، ۶۰۰۰ قطعه سنگ را در هامبورگ کنار هم تزیین کرد. این سنگ‌های یادبود جدید برای بزرگداشت چونگ یینگ و دوازده نفر دیگر اهل چین که قربانی نظام نشنال سوسیالیزم شدند، تهیه شده و در منطقه سنت پائولی کنار هم چیده خواهند شد. 

کارستن بروسدا وزیر فرهنگ هامبورگ گفت:« ۶ هزار قطعه سنگ در شهر به معنی ۶۰۰۰ مرتبه یاد‌آوری گذشته که ما باید مسئولیت آن را بپذیریم.» او در ادامه ذکر کرد که معلومات کمی در مورد این افراد در مطالب تاریخی نوشته شده است.« این قصه هشداری است تا ما بتوانیم قوانین و شرایط را طوری تنظیم کنیم که به ما امکان زندگی صلح آمیز و آزادانه را در کنار اقوام و فرهنگ‌های مختلف دهد.» 

“تاریخ باید درس عبرتی برای ما باشد”

سرکنسول چین نیز در این مراسم گفت:« نوع رفتار آلمانی‌ها با تاریخ و عملکرد‌ آنها در مقابل قربانی‌های حکومت نازی برای سراسر مردم دنیا از ارزش زیادی برخوردار است.» او در این مکان یادبود در Schmuckstraße ادامه داد:« تاریخ یک هشدار است و باید درس عبرتی برای ما باشد.» بعد از سخنرانی‌ها، اسم ۱۳ قربانی بلند خوانده شد و گلی روی سنگ یادبود آنها گذاشته شد. 

بزرگداشت قربانیان نشنال سوسیالیزم 

منطقه Stolpersteine در هامبورگ از سال ۲۰۰۲ برای قربانیان نشنال سوسیالیزم در نظر گرفته شده است. سنگ‌های این مکان که قطعه‌ای آهنی با اسم افراد روی آن حک شده در روی پیاده رو چیده شده‌اند. این پیاده‌رو مقابل خانه‌های قدیمی‌ آنها قرار دارد.