در این ویدیو خانم ویدمن موز وزیر امور ادغام دولت فدرال به سوالات ما در مورد کرونا پاسخ داده است.

19. می 2021

بازدید خبرنگار امل، از دفتر صدراعظم آلمان

در این ویدیو خانم ویدمن موز وزیر امور ادغام دولت فدرال به سوالات ما در مورد کرونا پاسخ داده است.