3. آوریل 2021

سخنرانی رئیس جمهور آلمان فرانک اشتاین مایر به مناسبت عید پاک و بحران کرونا