شروع سال ۱۴۰۰ و روزهای آفتابی در هامبورگ. قدم زدن در پارک یکی از تفریحات روزهای کرونا به حساب می‌آید.

 

31. مارس 2021

بهار آمد… شروع سال ۱۴۰۰ با قدم زدن در پارک و هوای آفتابی

شروع سال ۱۴۰۰ و روزهای آفتابی در هامبورگ. قدم زدن در پارک یکی از تفریحات روزهای کرونا به حساب می‌آید.