Photo:Thomas Lohnes/epd
28. مارس 2021

چرا در آلمان موضوع آموزش امامان در خارج با حساسیت دنبال می‌شود؟

آلمان بعد از فرانسه بیشترین تعداد مسلمانان در اروپا را میزبانی می‌کند، با وجودی که بیشتر این افراد شهروندی آلمان را بدست اورده اند و در جامعه آلمان ادغام شده اند، اما یکی از موضوعات حساسیت برانگیز در جامعه آلمان آموزش امامان در خارج از کشور است. زیرا به اعتقاد برخی‌ها امکان رادیکالیزه شدن مسلمانان ساکن آلمان با ایدیالوژی افراط‌گرایانه توسط این امامان وجود دارد.

یش از ۹۰ درصد امامان شاغل در آلمان از خارج آمده اند

بر بنیاد آمارها بیش از ۹۰ درصد آمامان در آلمان در خارج از کشور آموزش دیده و به آلمان آمده اند و این مساله بارها توسط احزاب سیاسی و جوامع مدنی با انتقاد روبرو شده است. این احزاب و جوامع مدنی بر این باور اند که تأثیر خارج از کشور بر انجمن‌ها و انجمن‌های مساجد در آلمان بسیار زیاد است. بنابراین سیاستمداران و کارشناسان خواستار آموزش امامان جماعت مستقل و آلمانی زبان هستند. چنین پروژه ای قرار ایت از ماه اپریل/ آوریل در اسنابروک آغاز شود.

بنیاد Konrad Adenauer در سال ۲۰۱۹ تحقیقی را در باره امامان در آلمان متشر کرده بود که مراجع دینی ترکیه از دهه ۱۹۹۰ ائمه را با سیستم چرخشی به آلمان می فرستد. از فرستادن امامان توسط ترکیه انتقادات مکرر وجود دارد که دولت این کشور می‌تواند از این طریق امامان، جوامع و انجمن‌های اسلامی آلمان را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق همچنان آمده است که برخی از امامان فقط به زبان مادری خود تبلیغ می کنند و در برقراری ارتباط با مسلمانانی که به زبان آلمانی صحبت می‌کنند، مشکل دارند و این امر به ویژه جوانان مسلمانان را تحت تأثیر قرار می دهد.

 بنابراین سیاستمداران و کارشناسان بارها و بارها خواستار آموزش امامان به زبان آلمانی هستند و تاکید می‌کنند که هرگاه امامان در داخل آلمان و به زبان آلمانی آموزش ببینند از تحت تاثیر قرار گرفتن سایر کشورها در امان می‌مانند و به گونه مستقل عمل می‌کنند. چنین برنامه آموزشی برای امامان  قرار است از اپریل در Osnabrück آغاز شود. این سازمان توسط “Islamkolleg Deutschland e.V.” ، که انجمن‌های اسلامی و دانشگاهی را زیر پوشش دارد ، سازماندهی می‌شود. این آموزش باید مستقل از سازمان‌های دیگر در آلمان باشد و باید روی جامعه مسلمان آلمان تمرکز نماید.  وزارت امور داخله فدرال (BMI) و ایالت نیدرزاکسن بودجه این پروژه را تأمین می‌کنند آموزش در Islamkolleg اولین برنامه ارتباط متقابل ائمه در آلمان است که به طور واضح برای فارغ التحصیلان محلی الهیات اسلامی انجام می‌شود. تا به امروز، چندین سازمان اسلامی کارمندان مذهبی خود را آموزش داده اند و بیشتر آموزش‌ها به زبان‌های دیگر است. اتحادیه ترکی- اسلامی موسسه دین (DITIB) نیز از ژانویه ۲۰۲۰ یک برنامه آموزش دو ساله، عمدتا به زبان آلمانی ارائه داده است. پیش از این کنفرانس اسلام آلمان (DIK) توصیه کرده بود که موضوع الهیات اسلامی در دانشگاه‌های آلمان ایجاد شود و بنابراین پیش شرط آموزش بعدی ائمه ایجاد شود. اکنون هفت موسسه الهیات اسلامی و چندین انستیتوت اسلامی در سراسر کشور وجود دارد.

چند مسجد در آلمان وجود دارد؟

طبق تحقیقی که انجام شد ه نشان می‌دهد که در آلمان حدود ۲۳۵۰ نمازخانه و مسجد وجود دارد. برآوردهای دیگر فرض می‌کند تا ۲۷۵۰ مسجد و نمازخانه در آلمان وجود دارند. بعضی اوقات فقط مساجد و نمازخانه هایی که در آنها خطبه‌های نماز جمعه برگزار می‌شوند، شمرده می شوند و گاهی نیز جماعت‌های علوی که مراسم خود را در خانه‌های مجالس به نام “Cem-Evi” برگزار می‌کنند، محاسبه نمی‌شوند.  علاوه بر این، در آلمان طی چند سال اخیر مساجد جدیدی نیز ساخته شده اند.

چه تعداد مسلمان در آلمان زندگی می‌کنند؟

براساس آخرین امارها بین ۴.۴ تا ۴.۷ میلیون مسلمان در آلمان زندگی می‌کنند و این تعداد حدود ۵.۴ تا ۵.۷ درصد از کل جمعیت آلمان را تشکیل می‌دهد.

متن: نورالله رحمانی

Photo:/epd