Photo: epd-bild/Klaus Honigschnabel
5. فوریه 2021

چطور به زندگی عادی برگردیم؟

 اگر نمی‌خواهید واکسینه شوید، فقط باید با محدودیت‌های کرونا به زندگی خود ادامه دهید. شرایط اولیه واکسیناسیون علیه Covid-19 به منظور جلوگیری از پیشرفت جدی بیماری است. اما هنوز سرانجام روشن نشده است که آیا واکسیناسیون از انتقال ویروس کرونا جلوگیری می کند یا خیر. اما این می تواند پیش نیاز اصلی اعطای مجدد حقوق بیشتری به افراد واکسینه شده باشد؟

محافظت از عموم مردم (بدون واکسیناسیون) در برابر آلودگی به ویروس تنها در صورت عدم امکان انتقال ادامه خواهد یافت. در هر صورت ، این شرایط تا زمانی اعمال می‌شود که فقط بخش کوچکی از مردم فرصت واکسیناسیون را داشته باشند. اگر همه در آلمان واقعاً شانس واکسیناسیون تا تابستان یا پاییز را دارند، می توان این سوال را مطرح کرد: آیا هنوز هم عموم مردم (که اکثراً واکسینه شده اند) هنوز باید نسبت به افرادی که عمداً از واکسیناسیون خودداری می کنند، توجه کنند؟

در حقیقت، این اصطلاحات برداشت غلطی را نیز ایجاد می‌کنند: این کار ایجاد ادعاهای حقوقی جدید نیست. بلکه در مورد آزادی‌های اساسی موجود است که قانون اساسی به همه شهروندان می‌دهد. این حقوق اساسی در حال حاضر در بسیاری از مناطق به دلیل محافظت از عفونت محدود شده است. به زبان ساده: محدودیت‌های حقوق اساسی در هنگام شیوع همه گیر از این قاعده مستثنی هستند و نه یک قاعده. و استثنا باید به خوبی توجیه شود. اگر بعد از واکسیناسیون خطر عفونت از بین برود، دیگر هیچ دلیلی برای محدود کردن حقوق اساسی وجود ندارد. دادگاه ها ممکن است در اینجا تصمیم بگیرند. زیرا حقوق اساسی برای شهروندان نیز قابل اجرا است. 

دولت جامعه ای دو قطبی نمی‌خواهد

ینس اشپان وزیر بهداشت (CDU) و سایر اعضای دولت همیشه به صراحت گفته اند که به طور متفاوتی با افراد واکسینه شده و واکسینه نشده برخورد نمی‌کند. در عوض، سیاست خواستار همبستگی میان مردم است. از این گذشته، هیچ واکسیناسیون اجباری وجود ندارد. ا این حال، انگلا مرکل در گفتگو با ARD اعتراف کرد که ممکن است تفاوت‌هایی میان افراد واکسینه شده و غیر واکسینه شده وجود داشته باشد. وی گفت: اگر برخی افراد نمی خواهند واکسینه شوند، بنابراین ممکن است چنین اختلافاتی ایجاد شود و بگوید: اگر چنین چیزی را نمی خواهی، ممکن است قادر به انجام بعضی کارها نباشی”. 

قوانین متفاوت برای بخش خصوصی

چارچوب قانونی در بخش خصوصی تا حدودی متفاوت است. چندین شرکت، به عنوان مثال در صنعت جهانگردی و توریزم قبلاً اعلام کرده اند که حداقل می‌خواهند بررسی کنند که آیا بلیط فقط به افراد واکسینه شده در آینده فروخته می شود یا خیر. از نظر حقوقی، این قابل تصور است: برای بخش خصوصی در آلمان اصل آزادی قرارداد اعمال می‌شود. هر کسی آزاد است که با چه کسی قرارداد منعقد کند – و با چه کسی قرارداد نکند. این بدان معناست که نمی‌توان شرکت‌ها را مجبور به پذیرفتن مشتریانی کرد که نمی‌خواهند داشته باشند. فقط قانون درمان برابر (AGG) برای این آزادی قرارداد محدودیت هایی تعیین کرده است. بر این اساس، به عنوان مثال تبعیض بر اساس منشأ قومی یا جنسیت مجاز نیست. وضعیت واکسیناسیون در حال حاضر به صراحت در AGG ذکر نشده است. این بدان معناست که: رفتار نابرابر به دلیل وضعیت واکسیناسیون خلاف قانون نخواهد بود.

با توجه به شرایط احتمالی آینده، این بدان معنی است: به عنوان مثال برگزار کنندگان کنسرت یا گردانندگان رستوران‌ها یا کافه‌ها احتمالاً می گویند که آنها فقط می‌خواهند با افراد واکسینه شده قرارداد منعقد کنند. به عنوان مثال، برای محافظت از خود، کارمندان یا سایر مهمانان. و در نتیجه ، آنها فقط می‌خواهند به افراد واکسینه شده اجازه ورود دهند. البته پیش شرط این است که قرنطین برداشته شود و کلاً اجازه باز شدن این مکان‌ها وجود داشته باشد.

متن: امل برلین

Photo: epd-bild/Klaus Honigschnabel