روند اخراج پناهندگان از آلمان، پس از ماه‌ها توقف دوباره از سر گرفته شده‌است. زیرا سیاستمداران، افغانستان را منطقه ای «امن» اعلام کرده اند!
پناهندگان در هر گوشه و کنار جهان، هر از گاهی با «خطر اخراج» روبرو هستند. اما طعم واقعی خطر «اخراج شدن» را باید از مهاجران افغانستانی پرسید.

27. ژانویه 2021

ویدیو؛ از سر گیری روند اخراج پناه‌جویان افغان از آلمان

روند اخراج پناهندگان از آلمان، پس از ماه‌ها توقف دوباره از سر گرفته شده‌است. زیرا سیاستمداران، افغانستان را منطقه ای «امن» اعلام کرده اند! پناهندگان در هر گوشه و کنار جهان، هر از گاهی با «خطر اخراج» روبرو هستند. اما طعم واقعی خطر «اخراج شدن» را باید از مهاجران افغانستانی پرسید.