Photo : epd-bild/Jens Schulze
12. ژانویه 2021

تنها یک دهم دانش‌‌آموزان مسلمان دروس اسلامی دارند

بر اساس تحقیقات آکادمی اسلامی، علمی و اجتماعی (AIWG) دانشگاه گویته فرانکفورت، حدود ۶۰ هزار دانش‌آموز در آلمان دروس اسلامی دریافت می‌کنند. این رقم تنها ۱۰ درصد تمام کودکان و نوجوانان مسلمانی است که در مدارس آلمان آموزش می‌بینند. نویسندگان نشریه تحت عنوان” آموزش دینی اسلامی در‌ آلمان” نوشته‌اند که دولت آلمان مسئول ایجاد یک موقعیت با ساختار با کیفیت و گماشتن معلمان برای آموزش مسائل دینی است. از دیدگاه آن‌ها، جنبه‌های حقوقی و سیاسی در آلمان بر مباحث مربوط به آموزش دین اسلام حاکم است.

نگرانی‌های موجود در جامعه

کدام سازمان‌های اسلامی می‌توانند در کنار دولت فعالیت داشته باشند؟ خطر دخالت نهادهای خارجی در کلاس‌های درسی چقدر است؟ و اگر سازمان‌های اسلامی به عنوان جوامع مذهبی شناخته شوند، چه تاثیراتی می‌تواند داشته باشد؟ این پرسش‌ها و نگرانی‌ها، سبب شده تا به استثنای آموزش‌های دینی توسط جامعه احمدیه در ایالت هسن، مجتمع آموزش دینی اسلامی دیگری که از سوی یک جامعه اسلامی واحد حمایت شود در آلمان وجود نداشته باشد.

سه نویسنده این متن که منتقد شرایط فعلی هستند، نوشته‌اند “به دلیل نگرانی‌های مربوط به تاثیر عوامل خارجی در چنین مدارسی، جنبه‌هایی مانند کیفیت آموزش یا تاثیرات مثبت تربیت دینی برای یک جامعه کاملا نادیده گرفته شده است.”

 مشکلات اساسی

اینگل‌هارت رئیس «AIWG» می‌گوید:«هر دو مدل دارای مشکلات اساسی هستند. از یک طرف، قانون اساسی دستورالعمل‌های دینی را که در جامعه مذهبی شناخته شده باشد، نمی‌شناسد. از طرف دیگر، خطر زیادی وجود دارد که دولت نتواند با ارائه قوانین اساسی اسلامی، از منظر دینی و ایدئولوژی بی طرف باقی بماند.»

 به گفته این انجمن، «AIWG» یک بستر دانشگاهی برای تحقیق و انتقال مسائل تخصصی اسلامی و اجتماعی است. بودجه این مرکز توسط وزارت آموزش و تحقیقات فدرال و بنیاد مرکاتور تامین می‌شود.