epd - Juergen Blume
5. ژانویه 2021

افزایش شدید بیکاری در آلمان

بحران کرونا تاثیرات ناگواری در زندگی و مخصوصا اقتصاد آلمان گذاشته است. با شروع بحران کرونا و قرنطینه آلمان، بسیاری کار خود را از دست دادند.  آمار بیکاران در آلمان از ۴۸۰ هزار در ماه دسامبر ۲۰۱۹ به ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار نفر در ماه دسامبر ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است. ۸ هزار نفر دیگر نیز ظرف یک ماه از دسامبر تا نوامبر ۲۰۲۰ به این تعداد اضافه شده‌اند.

 نظر به گزارش دفتر کار فدرال، میزان بیکاری در سراسر آلمان ۵.۹٪ است. به گفته مقامات، از اول تا ۲۸ دسامبر ۶۶۶ هزار نفر کار خود را به نیمه وقت تغییر دادند و این تعداد در نوامبر به ۶۲۷ نفر کاهش پیدا کرد.

 هامبورگ:‌ ۲۸.۵٪ افزایش بیکاری نسبت به ۲۰۱۹

 آمار بیکاری در هامبورگ در ماه دسامبر نسبت به ماه گذشته اش از ۶۱۰ به ۸۲ هزار و ۳۵۹ نفر افزایش پیدا کرد. در مقایسه با ماه دسامبر سال گذشته (۲۰۱۹) این تعداد افزایش ۲۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

 شلسویگ هولشتاین: افزایش ۱۷.۵ درصدی بیکاری نسبت به دسامبر ۲۰۱۹

 تعداد افراد بیکار در شلسویگ هولشتاین نیز در ماه دسامبر تا نوامبر ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است. نظر به گزارش دولت، ۹۲ هزار و ۸۰۰ نفر تا اواخر دسامبر کار دائمی خود را از دست دادند. این تعداد نظر به سال گذشته (۲۰۱۹) ۱۷.۵٪ افزایش بیکاری را نشان می‌دهد. به گفته مارگیت هوپت-کوپمن رئیس اداره این ایالت، هنوز می‌توان تاثیرات شدید بحران کرونا را به وضوح در بازار کار شلسویگ هولشتاین مشاهده کرد.