by Daniel Schludi on Unsplash
8. دسامبر 2020

واکسیناسیون در ۶ مرحله

کمیسیون واکسنِ انستیتو رابرت کوخ توصیه می‌کند که واکسن کرونا به‌ترتیب مشخصی به متقاضیان تزریق شود. برای این پروسه ۶ مرحله طراحی شده است. مراحل تزریق واکسن کرونا به شرح زیر هستند:

انواع گروه‌ها

کمیسیون واکسن (Stiko) در انستیتوت رابرت کوخ مردم را برای واکسیناسیون به ۶ گروه مختلف تقسیم کرده است. این گروه‌ها براساس سن، بیماری‌های احتمالی قبلی و فعالیت‌های حرفه‌ای تقسیم شده‌اند. پنج گروه اول که دارای اولویت بیشتری هستند، هر کدام بین ۵/۵ تا ۹ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. بزرگترین بخش جمعیت (حدود ۴۵ میلیون نفر) جزء گروه ششم هستند که آخرین دسته برای واکسیناسیون محسوب می‌شوند.

گروه اول: چه کسانی در مرحله اول واکسینه می شوند

تمام کسانی که بیشتر از ۸۰ سال سن دارند جز گروه اول هستند. گروه آنها با اسم “اولویت بسیار زیاد” شناخته می شود. بازنشستگان، پرسنل پرستاری و کارمندان بخش های اورژانس و بیماران کووید ۱۹، کارمندان خانه های سالمندان و افراد معلول و مراقبان آنها نیز شامل این گروه می شوند. این گروه در مجموع بیشتر از ۸.۶ میلیون نفر هستند. 

گروه دوم:‌ چه کسان دیگری جز اولین نفرها هستند؟

حدود ۶ میلیون نفر در دسته دوم “اولویت زیاد” قرار گرفته اند. این افراد بین ۷۶ تا ۸۰ سال سن دارند. بر علاوه آنها، کارکنانی که در مراکز درمانی مشغول هستند و در معرض خطر قرار دارند‌ (برای مثال، بخش های عفونی بیمارستان ها، مطب های دندان پزشکی یا ماموران اورژانس)، افراد دارای زوال عقلی یا ناتوانی های ذهنی در موسسات و کارمندان این بخش ها، دیگر افراد تشکیل دهنده گروه دوم هستند.

گروه سوم

دسته سوم با اسم “اولویت متوسط” شناخته می شود. تمام افراد بین ۷۱ تا ۷۵ ساله شامل این گروه هستند. بر علاوه آنها، کسانی که در گذشته بیمار بودند، نزدیکان آنها، ساکنان پناهگاه ها، کمپ ها برای افراد بی خانمان و کسانی که با زنان باردار در تماس هستند نیز در در این گروه قرار می گیرند. در کنار این افراد، کارمندان مراکز پزشکی (مانند پزشکان متخصص پوست و ارتوپدی) و در موارد خاص کارمندان حفظ زیرساخت های بیمارستان ها (‌به عنوان مثال کارکنان نظافت در کلینیک ها و پزشکان یا کارمندان در فناوری بیمارستان ها) و کسانی که در خدمات بهداشت عمومی فعالیت می کنند. طبق گزارش RKI، حدود ۵.۵ میلیون نفر شامل این گروه می شوند. 

چه کسانی در گروه های بعدی قرار دارند؟

در گروه چهارم تمام افراد بین ۶۶ تا ۷۰ ساله قرار دارند. بر علاوه آنها، افراد مبتلا به بیماری های قبلی با خطر متوسط و نزدیکان آنها، کارکنانی که در مکانهایی کار می کنند که در معرض خطر قرار دارند(مانند‌ مراکز پزشکی ولی بدون تماس با بیماران مبتلا به بیماری های عفونتی)،‌ معلمان و مربیان نیز شامل این گروه می باشند. همچنین تمام کسانی که در شرایط کاری یا زندگی نامناسب قرار دارند، به عنوان مثال، کارگران فصلی یا کارمندان در صنعت فرآوری گوشت یا مراکز توزیع و پخش نیز در این دسته قرار می گیرند. نظر به RKI این گروه در مجموع، حدود ۶.۹ میلیون نفر هستند.

گروه پنجم

تمام افراد بین ۶۰ تا ۶۵ جز این گروه می شوند. دیگر افراد این گروه، فروشنده ها، کارمندان در پست های کلیدی دولت های ایالتی و فدرال و همچنین گروه های مهم مانند آتش نشان ها، نیروهای مسلح آلمان، پلیس،‌ حمل و نقل عمومی و کارمندان شهرداری هستند. این گروه تقریبا از ۹ میلیون نفر تشکیل شده است. 

گروه ششم

تمام افراد باقی مانده (حدود ۴۵ میلیون نفر) در این گروه قرار دارند. این گروه با اسم ” کمترین اولویت” شناخته می شود.