Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash
6. اکتبر 2020

شکست هامبورگ در کاهش کربن دی اکسید

دولت هامبورگ چندی قبل هدفهای مشخصی برای بهتر کردن شرایط محیط زیستی هامبورگ وضع کرده بود. نظر به اهداف سیاست مداران هامبورگ، تا سال ۲۰۳۰ سوخت کربن دی اکسید در هامبورگ باید تا ۵۵٪ کاهش پیدا کند. گفته میشود که گاز (دی اکسید کربن) مهمترین دلیل گرم شدن کره زمین است. دولت سرخ و سبز هامبورگ نیز در توافقنامه شان نوشته اند که تا قبل از سال ۲۰۵۰ ، هامبورگ باید کاملا از انرژی های پاک استفاده کند. با این وجود آخرین بررسی CO2 در شمال آلمان برعکس این موضوع را نشان می دهد.

بررسی سوخت کربن دی اکسید در هامبورگ

 آلایندگی هوا در سال ۲۰۱۸ نظر به سال ۲۰۱۷ فقط ۰.۵٪ کاهش پیدا کرده است. نظر به آمار داده شده که همیشه ۲ سال بعد منتشر می شوند، تراکم کربن دی اکسید در اتمسفر شهر هامبورگ در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبلش فقط ۷۷ هزار تن کاهش پیدا کرد. این بدان معنی است که ۱۶ میلیون و ۳۹۸ هزار تن در ۲۰۱۷ و ۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار تن دی اکسید کربن در سال ۲۰۱۸ در سطح شهر تبدیل به گاز شدند.

کاهش آلودگی در بین کارخانه های هامبورگ

نظر به ترازنامه جدید، کارخانه ها بیشترین سهم در کم کردن آلودگی را داشتند. آنها توانستند که آلایندگی کربن دی اکسید را در طول یک سال تا ۱۸۱ هزار تن کاهش دهند. این یعنی ۴٪ و رسیدن به مقدار ۴ میلیون و ۴۰۸ هزار تن CO2 در آسمان هامبورگ.

“هامبورگ راه را گم کرده است”

برای انجمن محیط زیست Bund، این آمار نشان میدهد که “ هامبورگ دوباره راه نجات محیط زیست را گم کرده است”. به گفته مدیر BUND منفرد براش:« پالیسی محیط زیستی دولت در خطر شکست قرار دارد و فاصله زمانی برای کاهش آلودگی هر روز بزرگتر میشود.»

کربن دی اکسید (CO2)‌

این یک گاز بدون رنگ و بو است که از ترکیب کربن با اکسیژن به دست می آید. وزن مخصوص این گاز ۱.۵۲ است و به دلیل سنگینتر بودن آن از هوا،‌ همیشه در سطح مکانی که تولید میشود،‌ پخش میگردد. CO2 حاضر در اتمسفر به عنوان یک سپر حرارتی برای زمین کار می کند و از سرما در زمین جلوگیری می کند. با این وجود تراکم بالای کربن دی اکسید در جو زمین باعث گرم شدن زمین شده است.