Image by Alexander Antropov from Pixabay
29. سپتامبر 2020

هامبورگ مکان مناسبی برای پسمانده های هسته ای

به نظر دولت، بخشی از هامبورگ از نگاه جغرافیایی کاملا مناسب برای انبار کردن باقی مانده های هسته ای است. در تحقیقات منتشر شده در روز دوشنبه، قسمتی از مناطقی که برای ذخیره پسمانده های هسته ای مناسب هستند در قسمت شرقی هامبورگ و حومه آن قرار دارد. بودن یکی از مواردی مانند خاک رس، سنگ نمک یا کریستال به ویژه گرانیت در زمین برای ذخیره باقیمانده های هسته ای ضروری است.

قسمت زیادی از شمال آلمان مناسب است

نظر به آمار داده شده تقریبا ۵۴٪ آلمان مناسب ذخیره باقیمانده های هسته ای است که تقریبا ۶۳ هزار کیلومتر متر مربع تخمین زده شده است. گفته میشود که این مناطق بین ایالت هایی مانند هامبورگ، نیدرزاکسن، برمن، شلسویگ هولشتاین، مکلنبورگ فورپومرن، براندنبورگ، برلین و زاکسن انهالت قرار گرفته است. نظر به گزارش ها برای تعیین دقیق تر مکان مناسب، قرار است که در چند سال آینده تحقیقات بیشتری با در نظر گرفتن تراکم جمعیت انجام شود. تاسیس این نهاد در هامبورگ با در نظر داشتن این موضوع امکان پذیر نخواهد بود.

وزیر محیط زیست: این اولین قدم مهم است

جان فیلیپ آلبرشت وزیر محیط زیست شلسویگ هولشتاین،‌ نقشه منتشر شده را “اولین قدم مهم در یک مسیر طولانی تا نهایتا دفع مواد رادیواکتیو” خواند. همچنین برای او ذکر شلسویگ هولشتاین در این نقشه جای تعجب ندارد، زیرا این این ایالت دارای سنگ نمک و خاک رس فراوان است.