Photo: epd-bild/Christian Ditsch
28. سپتامبر 2020

تحقیق هامبورگ درباره نژادپرستی پلیس

هر چند هورست زیهوفر‌ وزیر امور داخله آلمان، مکررا بررسی نژادپرستی در پلیس را رد کرده، اما دولت هامبورگ مسیر خود را دنبال می کند. گفته می شود که این مطالعات با هدف تحقیق در مورد عوامل ایجاد کننده تعصبات و نگرشهای رادیکال در بین افسران پلیس از ماه اکتبر آغاز خواهد شد.

تحقیقات نژاد پرستی در هامبورگ: مصاحبه با ۳ هزار مامور پلیس

Thomas Model مدیر آکادمی پلیس، در نشست هم اندیشی دو روزه با نمایندگان عالی رتبه سیاسی، علمی و مقامات پلیس گفت که برای انجام این تحقیقات، آکادمی پلیس با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هامبورگ، نیدرزاکسن و نوردراین وستفالن، قصد مصاحبه با حداقل ۳ هزار مامور پلیس به صورت محرمانه را دارد.

نظر به گفته مودل، هدف از این مطالعات بررسی چگونگی تعصبات نیروهای دولتی در برخورد با مردم و مشکلات هر روزه آنها است. در این تحقیقات انواع نژاد پرستی، مانند تعصبات جنسیتی یا مذهبی نیز بررسی خواهد شد. در نامه ای که به ۱۱ هزار کارمند پلیس آمده است:« نکته مهم این است که تجربیات ما چه چیزهایی هستند، چگونه با آنها برخورد می کنیم و اینکه ما به خود اجازه نمی دهیم که توسط آنها به سمت رفتارهای تبعیض آمیز گمراه شویم. موارد خطرناک چه هستند؟ چگونه از خود محافظت کنیم؟».

تحقیقات پلیس: هامبورگ می خواهد پیشگام باشد

یک پروژه تحقیقاتی با این هدف و در این مقیاس در آلمان بی نظیر است. مودل می گوید: «هیچ کس نباید وانمود کند که هیچ تعصبی یا نگرش رادیکالی در پلیس وجود ندارد.»

آکادمی پلیس برای کشف این اتهامات از نظر علمی ، مقدمات را در مارچ ۲۰۱۹ آغاز کرد. همچنین از اواسط سال ۲۰۲۱ پلیس می خواهد با تست جدید شخصیتی بفهمد که آیا متقاضیان به گرایش های رادیکالی حساس هستند یا خیر. گفته می شود از ابتدای سپتامبر، دفتر حمایت از قانون اساسی موظف است از نظر قانونی افسران پلیس را قبل از استخدام بررسی کند.