Photo by Maximilian Scheffler on Unsplash
15. سپتامبر 2020

افزایش بی سابقه کلاهبرداری در هامبورگ

در چند سال اخیر تعداد کلاهبرداری در هامبورگ به شدت افزایش پیدا کرده است و شرایط کرونا و استفاده بیشتر مردم از اینترنت، کار مجرمان را راحت تر نیز کرده است. گفته می شود که این بزرگترین مشکل پلیس به شمار می رود.

پلیس: راه اندازی بخش جدیدی با افزایش کلاهبرداری

پلیس برای مبارزه با افزایش کلاهبرداری قصد دارد بخش جدیدی را با حدود ۱۴۰ کارمند راه اندازی کند. ماموران پلیس تاکنون با سیل پرونده های کلاهبرداری روبرو شده اند. از ابتدای ماه می تا اوایل سپتامبر تقریبا ۱۰۴۰۰ جرم گزارش شده است. این رقم نسبت به همین زمان در سال گذشته ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.

هامبورگ: افزایش “ انفجاری” فریبکاری

 فریبکاری به صورت عجیبی افزایش پیدا کرده است. به گفته پلیس، از پایان تعطیلی کامل به خاطر کرونا تا کنون ۱۸۸۴ پرونده فریبکاری به ثبت رسیده است. این تعداد تقریبا ۱۶۰٪ بیشتر از سال قبل است. کلاهبرداری در روابط کاری نیز تقریبا ۱۲۰٪ افزایش داشته است و همچنین خرید اجناس با کارت های تقلبی به اسم دیگران نیز به همین تعداد زیاد شده است.

گفته میشود که حدود ۲۲۰۰ شکایت بعد از تعطیلی کامل کرونا در مراکز پلیس به ثبت رسیده است. زیرا این نوع کلاهبرداری ها را میتوان به راحتی از طریق کامپیوتر و اینترنت انجام داد. پلیس هامبورگ امیدوار است که با راه اندازی این بخش جدید، جلوی این نوع جرایم را بگیرد.