Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Services
8. سپتامبر 2020

افزایش خشونت علیه ماموران قطار، پلیس و معلمان در هامبورگ

هامبورگ. کلودیا بوچ شاید هرگز ۲۹ اگوست ۲۰۱۵ را فراموش نکند. در این روز کارمند دویچه بان برای شیفت کاری سوار قطار شد، درست زمانی که طرفداران فوتبال نیز در بخش غذاخوری قطار در حال درگیری بودند. رییس قطار به کارمندان اخطار داد:« پشت سر مانند یک حوض پر از خون شده است.» او ادامه داد که آن بخش باید بسته شود.

اما هرگز نمیتوان با بیش از ۱۰۰ آشوبگر خشمگین که از نورد هاین وستفالن به هامبورگ برمیگشتند، منطقی صحبت کرد. مدیر بخش رستوران به یاد می آورد که آنها وارد آشپزخانه شدند و هیچ چیزی از دست آنها در امان نماند. کلودیا بوچ از دویچه بان هنوز از عواقب خشونت طرفداران فوتبال رنج میبرد:« از جمع های بزرگ و آدم های مست میترسم.»

کاتیا کارگر، رییس صنف اتحادیه کارگری آلمان (DGB) در هامبورگ، روز دوشنبه گفت:«‌ شورش برخی از مسافران به کارمندان قطار فقط یک نمونه از رفتارهای جسورانه مردم نسبت به “کارمندان در خدمت جامعه” است. زنان و مردان به طور چشمگیری در مشاغل خود از سوی شهروندان مورد آزار قرار میگیرند.»

افزایش خشونت در محل کاری

آمار جدید از افزایش شدید این نوع حملات علیه کارمندان قطار، پلیس و معلم ها خبر می دهد. نظر به گفته دولت، ۱۹۳۹ جرم علیه پلیس و ۸۷ حمله به ماموران آتش نشانی در سال ۲۰۱۹ ثبت شد.

ترس معلم ها از دانش آموزان

Sven Quiring  از اتحادیه آموزشی و علوم هامبورگ (GEW) از تجربه دو همکارش که قربانی چندین خشونت قرار گرفته بودند، صحبت کرد. او گفت یکی از معلمان تلاش کرد که دو دانش آموز که با هم درگیر شده بودند را از هم جدا کند. اما خودش مورد حمله دانش آموز قرار گرفت. او در ادامه گفت:« بسیاری از معلمان از وارد شدن به مدرسه می ترسند.»

توهین، حمله، تهدید

نظر به یک نظر سنجی که از ۲۰۰۰ کارمند انجام شده است، ۷۶٪ از کارمندان در سرتاسر آلمان طی ۲ سال گذشته تجربه تهدید، توهین و حمله را داشته اند. همچنین ۵۷٪ اشتراک کنندگان از افزایش خشونت ها در طول یک دهه گذشته صحبت کرده اند. در این نظرسنجی کارمندانی از راه آهن، دفاتر پست، شرکت های حمل و نقل و پلیس اشتراک کرده اند.