Photo: Fabian Gieske on Unsplash
25. آگوست 2020

‌ فعالیت دوباره آزمایشگاه LTP با وجود مخالفت فعالان حقوق حیوانات

مرکز آزمایش روی حیوانات و آزمایشگاه داروسازی و سم شناسی (LPT) در منطقه نیو گرابن هامبورگ از اواخر این ماه دوباره به کار خود ادامه میدهد. این مرکز به دلیل انتقادهای بسیار در فبروری امسال بسته شد. گفته میشود که یکی از شرطهای جدید برای فعالیت دوباره این مرکز، ثابت کردن نحوه آزمایش آنها روی حیوانات است. همچنین نظر به اعلام مقام قضایی، کنترل روی این مرکز باید شدیدتر شود.

لیست سیاه فعالان حقوق حیوانات

موسسه حفاظت از حیوانات سوکو (Soko Tierschutz) که ادعا میکند خلاف های این مرکز (LPT)‌ را در اکتبر ۲۰۱۹ برملا ساخته است، به شدت مخالف باز شدن دوباره این آزمایشگاه است. این موسسه اکنون میخواهد توجه افرادی که قصد همکاری با این آزمایشگاه را دارند،‌ جلب کند. فردریش مولن NDR 90.3 گفت: «فعالان حقوق حیوانات می خواهند پرسشنامه هایی را برای شرکت ها و دانشگاه ها در سراسر کشور ارسال کنند و از آنها برای ایجاد یک لیست سیاه استفاده کنند.» گفته میشود که شرکت های هامبورگ  در گذشته نیز برای مطالعاتی با LPT همکاری کرده اند.

آزمایشگاه در فبروری بسته شد

مسئولین هامبورگ در فبروری ۲۰۲۰ اجازه فعالیت این آزمایشگاه در نیو گرابن را فورا لغو کردند. بخشی از این مرکز که در هاربورگ قرار داشته نیز قبل از آن بسته شده بود. همچنین مسئولین منطقه اجازه نگهداری از حیوانات را در میانه ماه جنوری از آنها سلب کرده بودند. گفته میشود که فعالان حقوق حیوانات در اکتبر سال قبل از رفتار نامناسب آنها با سگ ها و میمون ها هنگام آزمایشات پرده برداشتند. هزاران نفر سپس به خیابان ها رفتند تا در برابر این آزمایشات تظاهرات کنند.

مسئولین:‌ تغییر در آزمایشگاه 

نظر به گفته مقامات قضایی هامبورگ، یک مدیر عامل جدید، یک مامور مخصوص حفاظت از حیوانات و یک گروه تحقیقاتی جدید در این آزمایشگاه منصوب شده اند. به همین دلیل، از اواسط ماه جولای/ ژوئیه دیوان عالی هامبورگ اجازه فعالیت دوباره را برای LPT صادر کرده است. اکنون این آزمایشگاه نظر به قوانین جدید می تواند کار خود را ادامه دهد.

فعالان حقوق حیوانات: این یک فقط فریب اذهان عمومی است

اما مولن فعال حقوق حیوانات نظر دیگری دارد. او گفت:« این یک رسوایی است که هامبورگ با وجود مدارک لازم حتی منتظر انجام مراحل دادگاهی این افراد نشده است.» به نظر مولن،‌ دولت سبز و سرخ هامبورگ از این آزمایشگاه سود زیادی کسب میکنند. او فکر میکند که این تغییرات فقط برای فریب اذهان عمومی صورت گرفته است.