فاضلی: «کسی که خودش داستانش را روایت نکند، دیگران داستان او را روایت خواهند کرد.» این فیلم سال قبل در جشنواره‌های بزرگی مانند برلیناله و ساندنس به نمایش در آمد و تحسین تماشاگران و منتقدان را برانگیخت.

19. آگوست 2020

گفتگو با حسن فاضلی کارگردان فیلم مستند بلند “رهگذر نیمه شب” در هامبورگ

فاضلی: «کسی که خودش داستانش را روایت نکند، دیگران داستان او را روایت خواهند کرد.» این فیلم سال قبل در جشنواره‌های بزرگی مانند برلیناله و ساندنس به نمایش در آمد و تحسین تماشاگران و منتقدان را برانگیخت.