Abbas Aldeiri
17. آگوست 2020

تاریخ پرداخت کمک های ۳۰۰ یورویی برای هر کودک

دولت برای پرداخت بسته های کمک ۳۰۰ یورویی به هر کودک آماده است. نظر به گفته وزارت اقتصاد این کمک ها از ۷ سپتامبر شروع خواهند شد ولی همه خانواده ها به صورت همزمان به این مبلغ دسترسی نخواهند داشت. حدود ۹۴۰ هزار والدین که ۱.۵۶ میلیون کودک شامل این خانواده ها می شوند، با شماره ۰ در آخر حساب کاربری پول کودکشان (Kindergeld)، اولین  خانواده هایی هستند که این کمک ها را دریافت می کنند. گفته می شود که اول ۲۰۰ یورو به حساب آنها واریز خواهد شد و در ماه اکتبر نیز ۱۰۰ دیگر به آنها میرسد. دیگر خانواده ها نیز با شماره ۱ تا ۹ در آخر حساب پول کودکشان (Kindergeld) به نوبت این کمک ها را دریافت خواهند کرد.

کمک ۳۰۰ یورویی سهم ۱۸ میلیون کودک 

در مجموع والدین ۱۸ میلیون کودک ازین کمک ها بهره خواهند برد که دولت آلمان باید تقریبا ۴.۳ میلیارد یورو برای این کمک ها بپردازد. ایده اصلی این برنامه اول به ذهن (Franziska Giffey (SPD وزیر زنان، جوانان و خانواده خطور کرد و توانست وزیر اقتصاد اولاف شولز را به اجرای این ایده راضی کند. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی نیز برای انجام کمک برای خانواده ها و کودکان در دوران کرونا توافق داشتند.

۸۰ ٪ از کودکان آلمان در انتظار این پاداش

این کمک ۳۰۰ یورویی برای هر کودک در کنار پول مخصوص کودک (Kindergeld)  قرار خواهد گرفت و خانواده هایی که درآمد کم یا متوسط دارند میتوانند از این کمک ها استفاده کنند. Franziska Giffay در این باره گفت:‌« امیدوارم که والدین این پول را در راهی استفاده کنند که کودکان یا تمام خانواده از آن لذت ببرند.»

 این پول به کسانی که درآمد زیاد دارند، تعلق نمیگیرد. والدینی که سه کودک دارند و درآمد آنها حدود ۱۰۶ هزار یورو باشد، نمی توانند از این پاداش سهم ببرند. نظر به محاسبه مشاوران Giffay تقریبا ۸۰ درصد از کودکان این مبلغ را به صورت کامل دریافت خواهند کرد و ۲۰٪ دیگر قسمتی از این پاداش و یا اصلا مبلغی دریافت نمی کنند.

کودکان نوزاد نیز شامل این کمک ها خواهند شد

خانواده هایی که چشم به راه به دنیا آمدن کودکشان تا پایان امسال هستند نیز میتوانند از این کمک ها بهره ببرند. تمام نوزادانی که تا ۳۱ دسامبر ساعت ۱۱:۵۹ شب چشم به دنیا باز کنند نیز شامل این پاداش خواهند شد. با این وجود ۳۰۰ یورو مبلغ زیادی برای مجهز کردن کودکان فقیر و نوجوانان به وسایل دیجیتالی نیست. نظر به گزارش ها فقط ۱۵ ٪ از کودکان دارای یک وسیله دیجیتالی برای تدریس در خانه هستند و تعدادی از آنها هنوز دسترسی به اینترنت نیز ندارند.