Photo: Abas Aldairi
10. آگوست 2020

آیا کمپ مهاجرین در Blankenese دائمی خواهد شد؟

گفته میشود که مشکل جدیدی در پناهگاه مهاجرین در Bjornson Weg منطقه Blankenese به وجود آمده است. نظر به گزارش NDR 90.3 اداره شهرداری آلتونا به دنبال از بین بردن یک توافق قبلی با ساکنین این پناهگاه است.

اداره شهرداری آلتونا

بعد از سالها اختلاف، بالاخره در سال ۲۰۱۷ ساکنین این منطقه با شهر هامبورگ به توافق رسیدند. نظر به این توافق باید اقامتگاه دیگری در این مکان برای ۱۹۲ نفر ساخته شود که در آپریل ۲۰۲۳ نیز باید دوباره تخریب تخریب شود. اکنون اداره شهرداری آلتونا تصمیم گرفته که این مرکز را به صورت دائمی در آورد. توافق جدید اداره شهر را موظف به جبران خسارات وارده به منطقه جنگلی نزدیک به این محل میکند. چندین درخت برای ساخت و ساز این مکان قطع شده بود اما کاشت درختان جدید قرار است در منطقه ودل انجام شود. همچنین گفته میشود که کمبود جا برای مهاجرین در آینده پیشبینی میشود.

احساس سردرگمی ساکنان

اما ساکنان این منطقه احساس میکنند که در حال فرو رفتن در یک باتلاق هستند. یکی از آنها به NDR 90.3 گفت:« به نظر من، بسیاری  از خود می پرسند که آیا میتوان به توافق های دادگاهی با شهر اعتماد کرد. مسئولین شهر که در هر صورت به آن پایبند نخواهد ماند.» او در ادامه گفت احتمال این وجود دارد که علیه شهر دوباره شکایت کنند.

خانه سازی به جای پناهگاه؟

به نظر میرسد مسئولین توسعه شهری می خواهند که به جای ساخت پناهگاه مهاجرین، خانه بسازند اما اداره شهرداری آلتونا میخواهد از ساخت و ساز خانه جلوگیری کند. سال ۲۰۱۶ خبر دعوا علیه این پناهگاه در آلمان رسانه ای شد. تعدادی از ساکنین این منطقه برای جلوگیری از ساخت این پناهگاه و قطع درختان با موترهای خود مسیر راه را بستند و همچنین تعداد زیادی از مردم علیه شهر هامبورگ شکایت کردند.