تونل قدیمی البه (Alter Elbtunnel) یکی از معروف ترین نشانه‌های هامبورگ، ۴۲۶ متر طول دارد که St. Pauli را با منطقه Steinwerder متصل می کند و یکی از مسیرهای مهم ترافیکی برای عابرین پیاده و دوچرخه سواران است.

 

24. ژوئن 2020

تونل قدیمی البه (Alter Elbtunnel)

تونل قدیمی البه (Alter Elbtunnel) یکی از معروف ترین نشانه‌های هامبورگ، ۴۲۶ متر طول دارد که St. Pauli را با منطقه Steinwerder متصل می کند و یکی از مسیرهای مهم ترافیکی برای عابرین پیاده و دوچرخه سواران است.