Photo: Jalal Hussaini
22. ژوئن 2020

کرایه خانه در هامبورگ گران تر شده است

دانش آموزان صنف ۱۱ مکتب Ohmoor حدود 7،250  خانه های کرایه ای را ارزیابی کردند. نظر به مطالعات این دانش آموزان زندگی در هامبورگ بسیار گران تر شده است.

صاحبان خانه در بازار آزاد،‌ به طور میانگین برای هر متر مربع ۱۳.۴۵ یورو کرایه میگیرند. دانش آموزان صنف ۱۱ مکتب گرامر Ohmoor در کلاس جغرافیا، تعداد زیادی از خانه های اجاره ای را مورد بررسی قرار دادند و نظر به محاسبات انجام شده، قیمت کرایه خانه ۱.۶ درصد بیشتر از همین موقع در سال قبل افزایش پیدا کرده است.

افزایش اجاره در تمام هامبورگ

میانگین اجاره خانه در هامبورگ ۱۰۱۹ یورو (۱۳.۴۵ یورو در متر مربع) در ماه است. دانش آموزان این رقم را بر اساس محاسبه ۴۰۹۶ کرایه خانه در هامبورگ به دست آوردند و نظر به ۲۰ سال گذشته این نشانه افزایش بیش از اندازه اجاره ها در هامبورگ می باشد.

این دانش آموزان  قیمت کرایه ها را در ۳۰ منطقه مختلف هامبورگ بررسی کردند که نظر به محاسبات آنها در مقایسه به سال ۲۰۰۰، قیمت ها دو برابر افزایش پیدا کرده اند. مثلا در سنت پائولی اجاره هر متر مربع از ۷.۸۴ یورو به ۱۶.۴۵ یورو رسیده است. همچنین در آلتونا از ۸.۰۱ یورو به ۱۶.۹۲ یورو و در ویلهلم سبورگ از ۵.۷۱ یورو به ۱۰.۳۹ یورو در متر مربع رسیده است.

هافن سیتی گرانترین نرخ اجاره در سطح هامبورگ

گرانترین منطقه هامبورگ هافن سیتی است. مستاجرین برای کرایه هر متر مربع در این منطقه به طور متوسط باید ۲۰.۷۲ یورو باید پرداخت کنند. برای مقایسه میتوان هاربورگ را در نظر گرفت که در تمام این منطقه کرایه خانه از ۱۱.۵۰ یورو در متر مربع فراتر نمی رود.

قیمت اجاره به طور متوسط در آلتونا (۱۶.۵ ٪)، در برگ اشتد (۱۸.۷ ٪)، در فوهلسبوتل  (۱۸.۷ ٪) ،‌ جنفلد (۱۹.۲ ٪) و در روتن بورگس اورت ( ۲۶.۱ ٪) افزایش پیدا کرده است.

Siegmund Chychla رئیس انجمن مستاجرین در هامبورگ درباره گزارش این دانش آموزان به روزنامه ابند بلت گفت:‌«‌ حتی با وجود ساخت خانه های جدید، باز هم کرایه خانه نسبت به سال ۲۰۰۰ دو برابر افزایش پیدا کرده است.» او در ادامه صحبت هایش خواستار نظارت بیشتر دولت روی اجاره ها شد.

دانش آموزان مکتب گرامر Ohmoor به دلیل محدودیت های کرونا، این مطالعات را به صورت آنلاین و در خانه هایشان انجام دادند.