Foto: Amal, Berlin
4. ژوئن 2020

شهروندی آلمان؛ انگلیس‌ها در هامبورگ پیش قدم اند

بدست آوردن شهروندی یا تابعیت آلمان آرزوی همه پناهندگان و پناه‌جویان است اما در این اواخر مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، سبب شده تا شهروندان انگلیسی مقیم آلمان، بیشتر از پیش برای بدست آوردن تابعیت آلمان تلاش کنند. به نوشته وب‌سابت خبری NDR، سال گذشته، شمار زیادی از شهروندان انگلیس که در هامبورگ بود و باش داشتند، بیشتر از هر زمان دیگری تقاضای اخذ تابعیت کرده‌اند. براساس این گزارش، در جریان سال گذشته بیش از۷۰۰ شهروند بریتانیا، به دلیل برگزیت تابعیت آلمان را به دست آورده اند.

افزایش دو برابری شمار متقاضیان

برای اولین بار، انگلیسی‌ها گروهی بزرگی از شهروندان جدید را در هامبورگ تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود، شمار تقاضا نامه‌های آنها برای بدست آوردن شهروندی آلمان، در مقایسه با سال ۲۰۱۸، بیش از دو برابر شده است. این شهروندان در حال حاضر، همچنان از مقررات آزادی حرکت در اتحادیه اروپا بهره‌مند هستند.

پس از برگزیت (Brexit)، هنوز هم یک دوره انتقال تا پایان سال وجود دارد. تا آن زمان، شهروندان انگلیس می‌توانند بدون اینکه از ملیت خود صرف نظر کنند، تابعیت آلمان را بدست بیاورند.

امسال تاکنون ۸۵ نفر از شهروندان انگلیس، تابعیت آلمان را بدست آورده و حدود ۲۲۷ تن دیگر درخواستی‌های خود را به اداره مرکزی ساکنان محل (Einwohnerzentralamt) ارائه داده اند.

انگلیس اکنون در صدر این لیست است

درمجموع بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹ در هامبورگ شهروندی یا تابعیت آلمان را بدست آوردند. پس از انگلیس، بزرگترین گروه در بین ملیت‌های قبلی، مردم افغانستان با تقریبا ۷۰۰ نفر و از ترکیه با بیش از ۵۰۰ نفر است.

قابل یادآوری است که برای بدست آوردن شهروندی آلمان شرایط قانونی خاصی وجود دارند که شخص متقاضی فقط با برآورده کردن آنها می‌تواند تابعیت آلمانی را دریافت کند.

Foto: Amal, Berlin