Photo: Jalal Hussaini
26. می 2020

کاهش محدودیت ها در هامبورگ:‌ باز شدن سینماها و باشگاه های بدنسازی

دولت هامبورگ تصمیم بر کم کردن محدودیت ها در این شهر گرفته است. وزیر صحت عامه / بهداشت و وزیر ورزش ایالت هامبورگ روز سه شنبه خبر از باز شدن دوباره استخرها، مراکز ورزشی داخلی و باشگاه های پرورش اندام دادند. نظر به تصمیمات جدید این مکان ها از روز چهارشنبه با رعایت قوانین بهداشتی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته Prüfer-Storcks وزیر صحت عامه: « استخرهای سر باز اگر توان ضد عفونی آب حوض ها را داشته باشند، میتوانند از دوم ماه جون دوباره باز شوند.» این کاهش محدودیت ها فقط برای استخرهای سر باز است و هنوز حوض های سر بسته اجازه باز شدن را پیدا نکرده اند.

باز شدن باشگاه های بدنسازی

مراکز ورزشی داخلی مثل باشگاه های بدنسازی، استودیو های ورزشی و سالن های یوگا دوباره اجازه فعالیت را با رعایت قوانینی دریافت کرده اند. این مکان ها میتوانند از روز چهارشنبه با رعایت قوانین بهداشتی و فاصله گذاری دو و نیم متری دوباره به روی شهروندان باز شوند. همچنین گفته میشود هنوز بخش های سونا بسته خواهد ماند. کورس های رقص در کنار مکان های شرط بندی نیز میتوانند به فعالیت خود برگردند.

سینما ها نیز باز میشوند

سینماها نیز در تئوری میتوانند از روز چهارشنبه باز شوند ولی بیشتر سینماهای هامبورگ اعلام کرده اند که روز چهارشنبه هیچ فیلمی را نمایش نخواهند داد. همچنین برگزاری تمام رویدادهای هنری که تعداد زیادی میتوانند در این برنامه ها شرکت کنند تا آخر ماه آگوست ممنوع می باشد. با این حال برنامه های فرهنگی در فضای باز تا ۵۰ نفر به زودی اجازه فعالیت دریافت میکنند. کنسرت های سر باز نیز اجازه فعالیت خواهند داشت.

باز شدن بیشتر کودکستان ها

بعد از گذشت یک هفته و اجازه برگشت کودکان بین ۵ تا ۶ سال به کودکستان ها حالا دولت اعلام کرده که این مراکز میتوانند کودکان بیشتری را برای نگهداری بپذیرند. از روز پنجشنبه هفته بعد، کودکان چهار و نیم ساله و خواهر یا برادر آنها نیز میتوانند به مهد کودک هایشان برگردند. این برنامه مرحله دوم از تصمیمات باز شدن تدریجی مهدکودک ها است که در چهار بخش قرار است اجرا شود.