11. می 2020

بزرگترین بنای یادبود اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم در (Treptower park) برلین