Big Hotline مرکز حمایت از زنان و کودکان درگیر با خشونت خانگی در آلمان است. در این ویدیو گفت وگویی داریم با فرزانه سوری، یکی از اعضای این مرکز.

 

 

photo by Big Hotline

6. آوریل 2020

گفت وگو با فرزانه سوری درباره‌ی مرکز حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی

Big Hotline مرکز حمایت از زنان و کودکان درگیر با خشونت خانگی در آلمان است. در این ویدیو گفت وگویی داریم با فرزانه سوری، یکی از اعضای این مرکز.     photo by Big Hotline