اسکیت بورد «آرینا» با داشتن حدود ۴۳۰۰ متر مربع مساحت، بزرگترین میدان یخی در فضای باز در اروپاست.

 

5. مارس 2020

زمین بازی اسکیت «آرینا» در هامبورگ

اسکیت بورد «آرینا» با داشتن حدود ۴۳۰۰ متر مربع مساحت، بزرگترین میدان یخی در فضای باز در اروپاست.