«روح عشق» (The Spirit of Love) نام یک پروژه چند فرهنگی از بهناز واثقی هنرمند ایرانی مقیم آلمان است که هنرمندان را از کشورهای متعدد و با پیشینه های فرهنگی مختلف در هامبورگ گرد هم آورده است.

15. نوامبر 2019

«روح عشق» پلی ارتباطی میان فرهنگ‌های مختلف به واسطه هنر و موسیقی

«روح عشق» (The Spirit of Love) نام یک پروژه چند فرهنگی از بهناز واثقی هنرمند ایرانی مقیم آلمان است که هنرمندان را از کشورهای متعدد و با پیشینه های فرهنگی مختلف در هامبورگ گرد هم آورده است.