7. نوامبر 2019

فرصت‌ها در غربت؛ راه‌های ورود پناه‌جویان به بازار کار آلمان

راه ورود به بازارکار برای بسیاری از هامبورگی‌های جدید که سابقه پناهندگی دارند بسیار پرپیچ و خم است. عرصه سیاسی هامبورگ چطور می‌خواهد با این تغییرات اساسی کنار بیاید؟ بحث و گفت‌وگو درباره این موضوع با حضور:
پترا لوتسکات (مشاور دولت هامبورگ)
یولیا فون ویمن (از سازمان لیت هاب سن‌پائولی
و فیصل حمدو (فیزیوتراپیست)

در سالن کنفرانس‌های انجمن کوربر (Körber-Stiftung) برگزار می‌شود.

گردانندگان بحث:
لارس هایدر – سردبیر روزنامه آبندبلات هامبورگ
امید رضایی – سردبیر اجرایی امل هامبورگ

در این جلسه در مورد راه‌های ورود پناهجویان و پناهندگان به بازار کار و موانع سر راه آن‌ها بحث خواهد شد. همراه با ترجمه همزمان فارسی و عربی.

این جلسه با حضور تحریریه امل، هامبورگ و فعالان بازار کار و آوسبیلدونگ، فرصت خوبی برای راه‌یابی به بازار کار است.

زمان: ۱۳ نوامبر، ساعت ۷ شام، آدرس: Körber-Stiftung, Kehrwieder 12, 20457 Hamburg

برای ثبت نام در بحث به این آدرس مراجعه کنید:

Foto: Körber-Stiftung