30. اکتبر 2019

گزارش امل، از نمایش فیلم «رهگذر نیمه‌شب» ساخته حسن فاضلی، فیلمساز اهل افغانستان.