Foto: Körber-Stiftung
13. آگوست 2019

فرش شرقی در قلب هامبورگ: شما هم می‌توانید در اجرای آن شریک شوید٬

اجرای یک فرش شرقی روی پلی در مرکز شهر هامبورگ،‌ فرصتی برای تمام هامبورگی‌ها ایجاد می‌کند که نه‌تنها این فرش را ببینند، بلکه در اجرای آن مشارکت کنند.

پروژه فرش شرقی سنگی در مرکز هامبورگ قرار است پلی باشد به صدها سال سنت فرش‌بافی که در تمام این قرن‌ها از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی فراتر رفته و جوامع را با هم پیوند زده است.

در چهارچوب این پروژه بنیاد کوربر (Körber Stiftung) از اهالی هامبورگ دعوت کرده که در ساخت این فرش سنگی مشارکت کنند و به با هنرمندی که این سنگ‌فرش را روی پلی روی رودخانه البه اجرا می‌کند، همراه شوند. به گفته بنیاد کوربر این فرش قرار است نماد میهمان‌نوازی، آغوش‌ باز، زندگی و هنر در فضای عمومی باشد.

کسانی که به همکاری در اجرای این سنگ‌فرش ۲۷ متری علاقه‌‌مند هستند، می‌توانند بین ۸ تا ۲۷ آگوست در این فعالیت شرکت کنند. هنرمندانی که این سنگ‌فرش را طراحی کرده‌اند به داوطلبان در این زمینه کمک خواهند کرد.

برای رزرو روز و ساعت همکاری خود، این لینک بروید و نام خود را به همراه زمانی که می‌خواهید برای کمک بروید در این جدول وارد کنید.

برای اطلاعات بیشتر این لینک را ببینید.

این پروژه در آدرس Kehrwieder 12 در برابر دفتر اصلی بنیاد کوربر برگزار می‌شود.

Foto: Körber-Stiftung