Foto: Marcelo Hernandez/Hamburger Abendblatt
10. آوریل 2019

سالروز حق مشارکت زنان در انتخابات آلمان

زنان آلمان امروز صدویک ومین سالروز حق رای خود را جشن می گیرند. این قانون برای نخستین بار دردوازدهم نوامبر سال ۱۹۱۸ تصویب شده و در سی ام همان ماه به اجرا درآمد. از زمان اجرایی شدن این قانون تا کنون زنان آلمانی اجازه دارند تا در انتخابات کشور خود شرکت کنند. سال قبل هم کتابی به همین مناسبت زیر عنوان «صد سال حق رای زنان؛ هدف محقق شد! و بعد؟» رونمایی شده بود.

به گفته نویسندگان این کتاب به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا، محرک اصلی آنها برای نوشتن این کتاب بود. نویسندگان در این کتاب به بررسی وضعیت زنان به ویژه در بخش های سیاسی پرداخته اند و همچنین ۲۴ زن قدرتمند در آلمان مصاحبه شده است. آنها می گویند: «در این کتاب بررسی کرده‌ایم اکنون که صد سال از به دست آوردن حق رای برای زنان می‌گذرد، چه تغییرات و دستاوردهایی را در حوزه زنان داشته‌ایم و کجای کار همچنان می‌لنگد.»

با این حال بررسی ها نشان می دهند که تعداد نمایندگان زن درمجلس ایالتی هامبورگ  دردوره های انتخاباتی سال (۲۰۱۵-۲۰۲۰) همچنان پایین است و از مجموع ۱۲۱ نماینده در مجلس تنها ۴۶ تن آنها را زنان تشکیل می دهند. همچنین رقم نمایندگان زن در پارلمان آلمان از ۳۸ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است و این وضعیت نشان دهنده آن است که هنوز هم کارهای برای اجرایی شدن در این زمینه وجود دارد.

Foto: Marcelo Hernandez/Hamburger Abendblatt