با دکتر حامد سلیمان‌زاده، استاد دانشگاه در بخش فیلم در آلمان و عضو هیئت داوری جشنواره‌های بزرگی مانند کن، به گفتگو نشسته‌ایم. این هفته، او جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی را در برلین برگزار می‌کند. در این مصاحبه، نقش و تأثیر عباس کیارستمی در سینمای ایران و جهان و اهداف این جشنواره را بررسی می‌کنیم.

۹٫ تیر ۱۴۰۳

مصاحبه اختصاصی با دکتر حامد سلیمان‌زاده، استاد دانشگاه در بخش فیلم و فلسفه در آلمان

  با دکتر حامد سلیمان‌زاده، استاد دانشگاه در بخش فیلم در آلمان و عضو هیئت داوری جشنواره‌های بزرگی مانند کن، به گفتگو نشسته‌ایم. این هفته، او جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی را در برلین برگزار می‌کند. در این مصاحبه، نقش و تأثیر عباس کیارستمی در سینمای ایران و جهان و اهداف این جشنواره را… Read more »