مهاجم چکش به دست در هامبورگ به بیمارستان روانی منتقل شد Foto: Steven Hutchings/dpa
۲۸٫ خرداد ۱۴۰۳

مهاجم چکش به دست در هامبورگ به بیمارستان روانی منتقل شد

مرد مهاجم که روز یکشنبه توسط پلیس در منطقه سنت پائولی هامبورگ مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، به بیمارستان روانی منتقل شد.

لیدی اوچترینگ، دادستان ارشد روز دوشنبه گفت که قاضی برای این فرد حکم بازداشت موقت صادر کرده است. این مرد ۳۹ ساله با یک چکش تخته سنگ – که معمولا توسط نصاب‌های سقف استفاده می‌شود – عابران و افسران پلیس را تهدید کرده بود. اوچترینگ گفت: “می‌توان فرض کرد که این مرد در زمان ارتکاب جرم دچار ضعف در درک درستی از موقعیت یا حتی به طور کامل فاقد مسئولیت بوده است.” دلیل این امر احتمالا یک بیماری روانی است.

مهاجم توسط تیراندازی پلیس مورد اصابت قرار گرفت

به گفته پلیس، این مرد اهل بوخ‌هولتز، بعد از ظهر روز یکشنبه با یک چکش تخته سنگ از یک مغازه بیرون آمد. او سپس به عابران و افسران پلیس به طور تهدیدآمیزی نزدیک شد. وی به دستورات پلیس پاسخ نداد و حتی استفاده از اسپری فلفل هم او را متوقف نکرد. سپس این مرد از ناحیه پا مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و به زمین افتاد. نظر به گزارش‌ها بعد از کمک‌های اولیه پزشکی ، او به بیمارستان منتقل شد. هیچ‌کس دیگری نیز در این حادثه آسیب ندید.

پلیس می‌گوید که این مرد ۳۹ ساله صبح دوشنبه از بیمارستان مرخص شد. آپارتمان او در بوخ‌هولتز روز یکشنبه به درخواست دادستانی بازرسی شد.

“ارتباطی با فوتبال وجود ندارد”

سخنگوی پلیس گفت: “هیچ نشانه‌ای از ارتباط با فوتبال وجود ندارد.” اندکی قبل از این حادثه، به دلیل بازی قهرمانی اروپا بین هلند و لهستان، گردهمایی در منطقه سنت پائولی با حضور هزاران هوادار هلندی برگزار شده بود. این تظاهرات قبل از وقوع حادثه به پایان رسیده بود. با این وجود، بسیاری از هواداران فوتبال در آن نزدیکی حضور داشتند و می خواستند از ایستگاه قطار ریپربان به سمت ورزشگاه بروند.

تحقیقات در مورد اتهام قتل برای مرد مهاجم

اوچترینگ گفت که متهم در بازجویی در مورد اتهامات یا انگیزه خود اظهار نظری نکرد. تحقیقات در مورد مظنون به اقدام به قتل و نقض قوانین اسلحه در حال انجام است. با توجه به اهمیت پرونده و پیشینه هنوز نامشخص، دادستانی کل پرونده را بر عهده گرفته است. این پرونده توسط دفتر مرکزی حفاظت ایالتی رسیدگی می‌شود.