در پی حادثه دلخراش منهایم که در ۳۱ مه رخ داد و منجر به قتل یک پلیس شد، شهروندان افغان مقیم برلین در روز شنبه، ۱۴ جون، با برگزاری مراسم شمع‌افروزی و گل‌گذاری، همدردی خود را با مردم آلمان ابراز کردند. این حمله که توسط یک جوان ۲۵ ساله افغانستانی با انگیزه افراط‌گرایانه صورت گرفت، جامعه آلمان را در شوک فرو برد و از سیاستمداران تا شهروندان عادی را بهت‌زده و ناراحت کرد.

 

 

  1. #همدردی_برلین
  2. #حادثه_منهایم
  3. #افغانستان
  4. #همبستگی_با_مردم_آلمان
  5. #اشتراک_دردها
۲۶٫ خرداد ۱۴۰۳

همبستگی افغان‌های مقیم برلین با جامعه و مردم آلمان پس از حادثه ناراحت‌کننده منهایم

در پی حادثه دلخراش منهایم که در ۳۱ مه رخ داد و منجر به قتل یک پلیس شد، شهروندان افغان مقیم برلین در روز شنبه، ۱۴ جون، با برگزاری مراسم شمع‌افروزی و گل‌گذاری، همدردی خود را با مردم آلمان ابراز کردند. این حمله که توسط یک جوان ۲۵ ساله افغانستانی با انگیزه افراط‌گرایانه صورت گرفت،… Read more »