نتایج بازرسی‌های مشترک در بیل‌اشتراسه هامبورگ

بیل‌اشتراسه (Billstrasse) واقع در منطقه Rothenburgsort هامبورگ اززمان آتش‌سوزی بزرگ در آپریل امسال به طور چشم‌گیری در کانون توجه مقامات شهر هامبورگ قرار گرفته است. دفتر منطقه هامبورگ-میته در واکنش به این رویداد، کارگروهی را برای بررسی‌های منظم و پاکسازی این محله تشکیل داده است که نتایج موقت آخرین بازرسی‌های آن روز پنج‌شنبه ارائه شد. … ادامه خواندن نتایج بازرسی‌های مشترک در بیل‌اشتراسه هامبورگ