Photo: epd-bild/Christian Ditsch
19. سپتامبر 2023

اشتاین مایر: اسلام در آلمان ریشه دوانده است

 انجمن مراکز فرهنگی اسلامی (VIKZ) در آلمان پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت. اشتاین مایر به‌مناسبت بزرگداشت این انجمن روز شنبه در کلن گفت: “اسلام، دین اسلام، زندگی مسلمانان، فرهنگ مسلمانان در کشور ما ریشه دوانده است.” در عین حال، دشمنی با مسلمانان در بخش‌هایی از جامعه مورد انتقاد قرار گرفت. هنریت رکر، شهردار شهر، از این واقعیت انتقاد کرد که در بحث درباره فراخوان‌های موذن، تعصب و نفرت آشکار وجود داشت.

اشتاین مایر گفت که آزادی مذهب به معنای عاری بودن آلمان از مذهب نیست، بلکه به این معناست که به مذاهب فضا می‌دهد و از آزادی همه مؤمنان محافظت می‌کند. او افزود: “زمانی که از دین برای بی‌ارزش کردن افراد با ادیان دیگر یا زیر سؤال بردن دولت و ارزش‌های دموکراتیک ما سوء استفاده می‌شود، عمیقاً محکوم می‌کنم. چه ضد مسلمانان، چه یهودستیزی یا نفرت از مسیحیان. همچنین نباید اجبار مذهبی وجود داشته باشد. هرکسی که در برابر این قیام کند، مانند زنان شجاع ایران، شایسته احترام است.”

شورای مرکزی مسلمانان

شورای مرکزی مسلمانان، VIKZ یکی از بزرگترین انجمن‌های اسلامی در آلمان است و در سال ۱۹۷۳ در کلن تاسیس شد. جامعه مذهبی سنی بیش از ۳۰۰ مسجد و مؤسسه آموزشی را در آلمان اداره می‌کند که ۱۲۰ مورد از آنها در نوردراین-وستفالن هستند. علاوه بر وظایف اجتماعی، دین نقش اساسی دارد. به عنوان مثال، VIKZ ائمه را آموزش می دهد.

پل بین فرهنگ‌ها و ادیان

مونا نوباور، وزیر اقتصاد NRW (سبزها) گفت که VIKZ شریک قوی دولت ایالتی است. همچنان، اسقف آگسبورگ برترام مایر، VIKZ را به عنوان “شریک گفتگوی ارزشمند” برای کلیسای کاتولیک توصیف کرد. رئیس کمیسیون گفتگوی بین ادیان کنفرانس اسقف‌های آلمان گفت: این انجمن در پنج دهه گذشته به ظهور یک زندگی متنوع در آلمان کمک کرده است و هنوز هم در حال ایجاد “پل های بسیاری بین فرهنگ‌ها و مذاهب” است.