احمد آریوبی، هنرپیشه سینما افغانستانی، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه هنر و سینما در افغانستان، به دلیل شرایط پیچیده، تصمیم به مهاجرت به آلمان گرفت.

28. آگوست 2023

نگاهی به زندگی و هنر احمد آریوبی: هنرپیشه سینما از افغانستان

احمد آریوبی، هنرپیشه سینما افغانستانی، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه هنر و سینما در افغانستان، به دلیل شرایط پیچیده، تصمیم به مهاجرت به آلمان گرفت.