Photo: Canva Pro
22. آگوست 2023

کمبود معلم با  آغاز مدارس هامبورگ از ۲۴ آگوست

از ۲۴ آگوست امسال (روز پنجشنبه) ۱۰ هزار و ۱۳۰ دانش‌آموز بیشتر از سال قبل، تدریس خود را در شهر هامبورگ آغاز خواهند کرد. این بدان معناست که طبق گفته مقامات مدارس، تعداد دانش‌آموزان هامبورگ با ۲۷۰ هزار و ۴۴۰ نفر به رکورد جدیدی برسد. 

علاوه بر افزایش زاد و ولد و مهاجرت عمومی به هامبورگ، رشد تعداد دانش‌آموزان تا حد زیادی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین است. به گفته مقامات، مدارس هامبورگ تا پایان سال تحصیلی گذشته بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز اوکراینی را پذیرش کردند. 

مدارس هامبورگ باید خودشان معلمان جدیدی پیدا کنند

به نظر می‌رسد که تعداد معلمان با افزایش دانش‌آموزان همگام نیست. به گفته مقامات، در حال حاضر ۵۴۰ فرصت شغلی معلمی در هامبورگ خالی است. برای مثال در ابتدای سال تحصیلی سال گذشته فقط ۲۶۵ موقعیت شغلی در مدارس عمومی وجود داشت. تیس‌رابه وزیر آموزش و پرورش هامبورگ روز سه‌شنبه در تالار شهر با توجه به کمبود فعلی معلم‌ها گفت:« در حال حاضر این برای من زنگ خطری نیست.» اما به این اشاره کرد که این موضوع تهدیدی از دور است و باید با دقت به آن توجه کرد. این جاهای خالی فقط حدود ۳.۴٪ از مجموع ۱۵ هزار و ۷۷۳ موقعیت تدریس برای سال تحصیلی آینده را تشکیل می‌دهند. 

مقامات: حدود ۵۰۰ موقعیت شغلی فقط برای کلاس‌های مهاجرین

به گفته مقامات، جای خالی باید در درجه اول توسط مدیریت مدارس با مسئولیت خودشان با کارکنان موقت، مانند بازنشستگان،‌دانشجویان کارشناسی ارشد و سایر “افراد با تجربه آموزشی و فنی” پر شود. اینها باید در درجه اول در کلاس‌های پناهندگان تدریس کنند و در حال حاضر حدود ۵۰۰ موقعیت شغلی وجود دارد.