Foto: epd/Lukas Barth
3. آگوست 2023

وزارت کشور فدرال پیشنهادهایی سختگیرانه‌ای برای اخراج ارائه می‌کند

تقریباً ۲۸۰۰۰۰ خارجی باید آلمان را ترک کنند زیرا مجوز اقامت معتبر ندارند. وزیر کشور فایزر می‌خواهد قوانین اخراج را بیشتر تشدید کند. او می‌خواهد پیشنهادات خود را با ایالت‌ها و شهرداری‌های فدرال در میان بگذارد. وزارت داخله فدرال روز چهارشنبه پیش‌نویس بحثی را منتشر کرد که به مقامات و پلیس اختیارات بیشتری برای اجرای اخراج‌ها می‌دهد. به عنوان مثال، در طرح جدید آمده است که بازداشت یک پناهجوی اخراجی از ده روز به ۲۸ روز تمدید شود.

سخنگوی این وزارتخانه می‌گوید که در نیمه اول سال جاری ۷۸۶۱ نفر از آلمان اخراج شده اند. در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱۳۰۰۰ نفر  و در سال ۲۰۱۹ قبل از همه‌گیری کرونا  بیش از ۲۲۰۰۰ از آلمان اخراج شدند.

سیاستمداران از تعداد اخراج‌ها ناراضی هستند

با این حال، با توجه به تعداد کل خارجی‌هایی که باید کشور را ترک کنند، این ارقام سیاستمداران را راضی نمی‌کند: به گفته وزارت کشور فدرال، تا ۳۰ ژوئن حدود ۲۷۹,۰۰۰ خارجی باید آلمان را ترک کنند، اگرچه تقریباً ۲۲۵,۰۰۰ نفر از آنها. تحمل Duldung داشتند.

به گفته این وزارت، هنوز باید قبل از روند قانونی شدن این طرح، باید با دولت‌های فدرال و ایالتی بحث و گفتگو شود. همچنان، اگر پناهجو اطلاعات نادرست یا ناقصی در مورد هویت خود در روند پناهندگی ارائه کند، مجازاتی در نظر گرفته شود. هویت نامشخص همچنان یکی از موانع اصلی اجرای الزام به خروج از کشور بر اساس بندهای متعددی از این پیش نویس قانون است.

FDP از طرح‌هایی برای تشدید قوانین اخراج استقبال می‌کند

FDP اولین حزبی است که از این طرح‌ها استقبال کرده و خواستار همکاری بهتر بین دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی است. FDP در بوندستاگ از پیشنهاد وزیر کشور فدرال نانسی فایزر (SPD) برای دادن زمان بیشتر به مقامات مهاجرت برای اخراج پناهجویان رد شده استقبال کرده است.
علاوه بر پناهجویانی که رد شده اند، گردشگران، کارمندان و دانشجویان خارجی نیز در صورتی که اعتبار ویزا یا اجازه اقامت آنها منقضی شده باشد، باید کشور را ترک کنند. افراد قابل تحمل افرادی هستند که مجبور به ترک کشور هستند اما به دلایل خاصی نمی توان آنها را اخراج کرد. این ممکن است به این دلیل باشد که آنها هیچ مدرک شناسایی ندارند، بیمار هستند یا فرزند خردسالی دارند که مجوز اقامت دارد.
Foto: