تظاهرات برای همبستگی با زنان افغانستان در هامبورگ، برلین و فرانکفورت
۲۵٫ دی ۱۴۰۱

تظاهرات برای همبستگی با زنان افغانستان در هامبورگ، برلین و فرانکفورت

روز شنبه برابر با ۱۴ جنوری سال ۲۰۲۳ همزمان در چندین شهر آلمان تظاهراتی برای همبستگی با زنان افغانستان برگزار شد. در اینجا می‌توانید تعدادی از عکس‌های منتخب از اعتراضات برلین، هامبورگ و فرانکفورت را مشاهده کنید.

323337087_710984397335941_899919328999147029_n
323355197_448771694004673_2805555527535962754_n
323118899_842353900183586_4245565504570324216_n
323786362_1803774569978178_6541562042673916698_n
322576011_439142381660380_3166161511339605636_n
325725535_512880300911930_2503617210979684225_n
324093160_1370972063675300_4054937425551554869_n
323423183_713711280137261_7755421506154963848_n
325717681_1172746023374265_3555507091751223480_n
323159741_5804030833024342_5097838601274630863_n
325664830_732906701613580_2894645325209874410_n
323419756_1555612808286703_2973226811619144854_n
325690968_575725367736479_3620674014321903765_n
323288556_562265135536123_904588060548093463_n
322842183_1350101259058750_5751534463313341680_n
325724596_3412336652419719_3230503663170602971_n