هر‌روزه مهاجران بسیاری در صدد این هستند که از راه‌های مختلفی خود را به انگلستان برسانند. از این رو برخی از آن‌ها تلاش می‌کنند از طریق کامیون‌های حمل مواد غذایی به صورت غیر قانونی از راه کانال مانش از فرانسه به انگلستان بروند. علی‌حسن‌پور تلاش کرده در این گزارش علاوه بر بررسی این موضوع؛ چگونگی رسیدن مواد غذایی از ایران به اروپا را به تصویر بکشد.

 

31. دسامبر 2022

تهران تا لندن – از ترانزیت مواد غذایی از تهران به اروپا تا جدال با مهاجران غیر قانونی

هر‌روزه مهاجران بسیاری در صدد این هستند که از راه‌های مختلفی خود را به انگلستان برسانند. از این رو برخی از آن‌ها تلاش می‌کنند از طریق کامیون‌های حمل مواد غذایی به صورت غیر قانونی از راه کانال مانش از فرانسه به انگلستان بروند. علی‌حسن‌پور تلاش کرده در این گزارش علاوه بر بررسی این موضوع؛ چگونگی… Read more »