اخیرا سازمان جهانی یونسکو جشن شب یلدا را به عنوان میراث جهانی ناملموس در هفدهمین نشست جهانی به نام افغانستان و ایران ثبت نمود. فارسی زبانان اولین شب شروع فصل زمستان و طولانی ترین شب سال را یلدا مینامند.

21. دسامبر 2022

برگزاری جشن «شب یلدا» یا «شب چله» در کرایس افنباخ

اخیرا سازمان جهانی یونسکو جشن شب یلدا را به عنوان میراث جهانی ناملموس در هفدهمین نشست جهانی به نام افغانستان و ایران ثبت نمود. فارسی زبانان اولین شب شروع فصل زمستان و طولانی ترین شب سال را یلدا مینامند.