Photo by Oleksandr Pidvalnyi
6. دسامبر 2022

بدون مهاجرین جمعیت آلمان کاهش می‌یابد

جمعیت آلمان در حال حاضر ۸۴ میلیون نفر است. اگر سالانه ۲۹۰ هزار نفر به این کشور مهاجرت کنند، جمعیت آن ثابت می ماند. به گفته اداره آمار فدرال، اما اگر سالانه ۱۸۰ هزار مهاجر وارد این کشور شود تا سال ۲۰۷۰ جمعیت آلمان به ۷۵ میلیون نفر کاهش می‌یابد. با مهاجرت دائمی ۴۰۰ هزار نفر در سال، جمعیت این کشور تا سال ۲۰۷۰ به ۹۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش روزنامه میگاتزین، کارستن لومر، رئیس بخش جمعیت در اداره آمار فدرال، می‌گوید: «پیش‌بینی‌های بلندمدت، پیش‌بینی‌های واقعی محسوب نمی‌شوند چون براساس فرضیاتی شکل می‌گیرند که خود در حال تغییرند.» او افرود که محاسبه‌های کنونی براساس عواملی مانند میزان تولد (درحال‌حاضر ۱/۵۸ فرزند به ازای هر زن)، امید به زندگی (۷۸/۵ سال برای مردان و ۸۳ سال برای زنان) و همچنین میزان مهاجرت خارجی است.

اشتفان لوکن، رئیس گروه جمعیت‌شناسی و بازار کار، می‌گوید: «در حال حاضر بیشتر مهاجرت‌ها از دیگر کشورهای اروپایی به آلمان صورت می‌گیرد. اما مردم این کشورها، به‌ویژه اروپای شرقی، نیز درحال پیر شدن هستند.»

جمعیت آلمان بدون مهاجرت کاهش خواهد یافت. از سال ۱۹۷۲ نرخ مرگ‌ومیرها از زادوولدها بیشتر بوده است. به گفته لوکن، بدون مهاجرت و با افزایش متوسط نرخ زادوولد و امید به زندگی، کسری تولدها تا سال ۲۰۵۵ جبران می شود، اما تا سال ۲۰۷۰ اندکی کاهش می‌یابد.

لوکن می‌افزاید: «آلمان در حال حاضر با مسئله پیری نیروی کار روبه‌رو است. ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در گروه سنی ۲۰ تا ۶۶ سال قرار دارند. این گروه ۶۲ درصد از جمعیت را تشکیل می دهد.» حتی با وجود نرخ بالای مهاجرت، میزان جمعیت شاغل تا سال ۲۰۳۰، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت.

Photo by Oleksandr Pidvalnyi