Photo: epd/ICC-CPI
28. نوامبر 2022

مجازات جنایتکاران جنگی – اما چگونه؟

قتل عام در بوچا، حملات به اهداف غیرنظامی: روسیه ماه هاست که به ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین متهم شده است. وزیر خارجه آلمان آنالنا بائربوک (سبزها) اولین عضو کابینه آلمان بود که در ماه آوریل به اوکراین سفر کرد. در بوچا، حومه کیف، وزیر امور خارجه با بدترین جنایات جنگ مواجه شد. پس از عقب نشینی نیروهای روسی، بیش از ۴۰۰ جسد از ساکنان آنجا پیدا شد. مردان و زنان در راه رفتن به محل کار یا خرید، اغلب در وسط خیابان به قتل رسیده بودند.

قتل عام در نقاط مختلف اوکراین

گفته می‌شود که از آغاز جنگ، نیروهای روسی قتل و قتل عام را در دیگر نقاط اوکراین انجام داده اند – که رهبری در مسکو به طور مداوم آن را رد می‌کند. دادستانی کل اوکراین بیش از ۴۰۰۰۰ پرونده مربوط به جنایات جنگی را در دست بررسی دارد. کار تحقیق در میانه جنگ جاری دشوار و زمان بر است. جمع آوری شواهد، بازجویی از شاهدان، جمع آوری اطلاعات در مورد قربانیان – و به دست آوردن سرنخ هایی که منجر به مجرمان می‌شود. در مناطق مورد مناقشه اشغال شده توسط روسیه، این امر به سختی امکان پذیر است. کارشناسان خارج از کشور و سازمان‌های غیردولتی نیز برای مستندسازی جنایات جنگی مستقر هستند. این اتهامات عمدتاً علیه نیروهای روسیه است. مواردی نیز وجود دارد که ارتش اوکراین مقصر شناخته می‌شود.

دولت فدرال می‌خواهد به هماهنگی بهتر تحقیقات کمک کند

به همین دلیل است که بوشمان، وزیر دادگستری، همکاران خود از سایر کشورهای گروه ۷ را برای مشورت به برلین دعوت کرد. بوشمن خاطرنشان می‌کند که ارزیابی هزاران مورد و سپس ذخیره آنها به صورت دیجیتالی به عنوان مدرکی که می‌تواند در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد، سال‌ها طول خواهد کشید.

بررسی جنایت‌های جنگی  در دادگاه لاهه

جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می‌تواند بعداً توسط دادگاه کیفری بین المللی در لاهه مورد پیگرد قرار گیرد. اما همچنین توسط دادگاه های ملی در اوکراین – و با توجه به “اصل قانون جهانی” نیز در خارج از کشور، حتی در دادگاه‌های جنایی آلمان. همچنین می‌توان یک دادگاه بین المللی ویژه برای محاکمه مسئولین جنگ تجاوزکارانه روسیه ایجاد کرد. وزیران دادگستری G۷ در برلین نیز در این مورد بحث خواهد کرد. وزیر دادگستری اوکراین، دنیس مالیوسکا و کریم احمد خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، به عنوان مهمان دعوت شده‌اند.

چه کسی را می‌توان مجازات کرد – چه کسی را نه؟

آیا واقعاً روزی عاملان آن به دست عدالت سپرده خواهند شد؟ مارکو بوشمان در رویدادی که وزارت او در اوایل نوامبر ترتیب داد، مطمئن بود که در نهایت “سطوح مدیریت بالاتر روسیه” نیز در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه خواهد شد. با این حال، کارشناسان محاکمه شخصی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه یا سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه را بعید می‌دانند.

Photo: epd/

s